Header - MZ

Merkur zavarovalnica d.d.

Merkur zavarovalnica je organizirana kot delniška družba, katere večinski lastnik je Merkur Versicherung A.G. iz Gradca. Najstarejša avstrijska zavarovalnica je bila ustanovljena že leta 1798, kar ji hkrati daje sloves ene najstarejših zavarovalnic v Evropi.

Slovenska podružnica - Merkur zavarovalnica d.d. s sedežem v Ljubljani - pa je bila ustanovljena 18. novembra 1992 in je s poslovanjem pričela 1. januarja 1993.

S svojo ponudbo in tradicijo smo zanesljiv partner, kar dokazuje več kot 400.000 sklenjenih zavarovanj in visok tržni delež med zavarovalnicami v Sloveniji na področju trženja življenjskih zavarovanj.

erklarung - MZ

Naša vizija

Merkur zavarovalnica v središče postavlja čudež življenja - človeka. Tukaj smo, da vam stojimo ob strani od rojstva in to ne le ob uspehih. Naša naloga je, da vam priskočimo na pomoč predvsem takrat, ko nekoga najbolj potrebujete.

Premikajte meje in ustvarjajte boljši jutri. V primeru, da vam spodleti pa smo tu mi.

S pogledom v prihodnost. Ker sem čudež življenja.

FAQ - MZ

Naše vrednote

 • Etični kodeks
  add close

  MERKUR zavarovalnica je sprejela Kodeks ravnanja v Merkur zavarovalnici, ki je vodnik po temeljnih pravilih in standardih ravnanja in odločanja po katerih se ravnajo zaposleni zavarovalnice.

 • Zavarovalni kodeks
  add close

  MERKUR zavarovalnica je sprejela Zavarovalni kodeks, ki zavezuje zavarovalnico, da posluje v skladu z določili kodeksa in temelji na upoštevanju načel trga, tržne konkurence na lojalnih in korektnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi strankam kvalitetno zavarovalno zaščito.

 • Deklaracija o poštenem poslovanju
  add close

  MERKUR zavarovalnica je leta 2011 podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju in se s tem zavezala k transparentnemu in poštenemu sodelovanju.

 • Listina raznolikosti
  add close

  5.12.2018 je Merkur zavarovalnica podpisala listino raznolikosti, ki temelji na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti na delovnem mestu. Spodbuja sprejemanje, spoštovanje in vključevanje raznolikosti v slovenskih organizacijah kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij. Merkur zavarovalnica bo vrednote, ki jih predstavlja Listina raznolikosti spoštovala in jih vključila v svoj sistem vrednot podjetja.

 • Politika sodelovanja
  add close

  Merkur zavarovalnica izvaja svojo naložbeno politiko v sodelovanju z Metis Invest GmbH, družbo v zavarovalniški skupini Merkur. Metis Invest GmbH kot upravljavec premoženja razkriva svojo politiko sodelovanja, v kateri je opisano, kako vključujejo sodelovanje delničarjev v svojo naložbeno strategijo.

  >Politika sodelovanja<