Prijava kršitev predpisov v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev

Na podlagi Zakona o zaščiti prijaviteljev (Ur. l. RS 16/2023, ZZPri) smo v Merkur zavarovalnici vzpostavili notranjo pot za prijavo kršitev predpisov ter sprejeli Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo .

Prijavitelji   


Notranja pot za prijavo kršitev je namenjena fizičnim osebam, ki prijavljajo informacije o kršitvah, pridobljene v svojem delovnem okolju. Delovno okolje pomeni sedanje ali preteklo delovno in podobno razmerje z Merkur zavarovalnico, v okviru katerega posameznik pridobi informacije o kršitvi kateregakoli predpisa, ki velja v Republiki Sloveniji.

Ta notranja pot za prijavo kršitev ni namenjena kršitvam, ki so se zgodile izven vašega delovnega okolja, ter npr. reševanju sporov s sodelavci, mobingu in podobno. 


Zaščita prijavitelja


Prijavitelj je skladno z ZZPri upravičen do zaščite po tem zakonu, če na podlagi utemeljenih razlogov meni, da so bile prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične, in je podal prijavo v skladu z ZZPri. Prijavitelj do zaščite po ZZPri ni upravičen, če je prijavo podal dve leti ali več po prenehanju kršitve.

Nihče ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja nikomur, razen zaupniku in organu za zunanjo prijavo ter pod zakonskimi pogoji iz ZZPri (npr. zaradi izvedbe kazenskega postopka ali sodnih postopkov).


Postopek prijave kršitev predpisov

 
Prijave se sprejemajo na naslednje načine in na naslednje naslove:
 
  • po e-pošti na naslov: zaupnik@merkur-zav.si;

  • na telefonski številki 01 3005 416 (zaupnik) ali 01 3005 419 (namestnik zaupnika);

  • pisno po pošti na naslov Merkur zavarovalnica d. d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo«;

  • osebno pri zaupniku ali namestniku zaupnika po predhodni najavi po telefonu ali e-pošti.

Pisne prijave se praviloma sprejemajo na podlagi obrazca. Kadar se prijava ne podaja na predvidenem obrazcu, mora kljub temu vsebovati vse nujne elemente, ki jih vsebuje obrazec oziroma predvideva ZZPri in Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo v Merkur zavarovalnici. V primeru ustnih prijav zaupnik ali namestnik zaupnika na podlagi podanih informacij prijavitelja sama izpolnita obrazec, ki ga prijavitelju pošljeta v pregled in podpis, če ta to želi in če opredeli, kam naj se pošlje.

Zaupnik bo vašo prijavo obravnaval v postopku, ki je opredeljen v Pravilniku za vzpostavitev notranje poti za prijavo v Merkur zavarovalnici in vam po potrebi nudil pomoč v primeru povračilnih ukrepov.

Zunanja prijava kršitev

Če menite, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev podate zunanjo prijavo pristojnemu organu za zunanjo prijavo (npr. Agenciji za zavarovalni nadzor). V skrajnem primeru lahko kršitev tudi javno razkrijete, pod pogoji iz 18. člena ZZPri. Vse informacije v zvezi z zunanjo prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: KPK – informacije o zunanji prijavi.