Obdelava osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici d.d.

V Merkur zavarovalnici, d.d. spoštujemo pravico do zasebnosti posameznikov. V nadaljevanju se lahko podrobneje seznanite z informacijami o obdelovanju vaših osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici, d.d., kjer kot upravljalec vaših osebnih podatkov ravnamo skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi, ki urejajo obdelavo osebnih podatkov v zavarovalnici. 


Upravljavec je Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 58,1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: upravljavec ali zavarovalnica), ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 18.11.1992, matična št. 5648246, ident. št. za DDV SI 74079778,
e-pošta: info@merkur-zav.si.

Posamezniki lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v zavarovalnici: Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si

 

 

Kdaj zbiramo vaše osebne podatke?

Ob obisku spletne strani strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:

 • IP naslov,

 • URL naslov spletne strani, iz katere ste dostopali do naše spletne strani,

 • nastavitve brskalnika in informacije o operacijskem sistemu računalnika ali mobilnega aparata,

 • vsebine, do katerih dostopate na spletni strani,

 • datum dostopa in trajanje obiska spletnih strani.

Informacije o vaši uporabi spletne strani so za nas zelo pomembne, saj želimo vašo uporabniško izkušnjo stalno izboljševati. Te informacije zbiramo in analiziramo z uporabo piškotkov. Do več informacij o piškotkih dostopate tu.

Če ste ob brskanju po naših spletnih straneh prijavljeni v uporabniški račun drugega ponudnika (npr. Google račun, Facebook račun, booking.com račun, ipd.), lahko ti ponudniki sledijo vašemu obnašanju na naših spletnih straneh v skladu s svojimi pogoji in izbranimi nastavitvami v vašem računu pri tem ponudniku. Več informacij v zvezi s tem vam mora priskrbeti posamezen ponudnik.

V spletnih obrazcih so praviloma navedeni osebni podatki, ki jih potrebujemo, da vam lahko zagotovimo želene informacije ali vam nudimo želeno storitev.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: pogodba o uporabi aplikacije (6(1)b) člen Splošne uredbe). Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoča. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Kategorije uporabnikov: Zavarovalnica in vzdrževalci aplikacije. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

Rok hrambe: do konca pogodbenega razmerja.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost, v omejen obsegu izbris in omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

V zvezi s sklepanjem in izvajanjem pogodb o zavarovanju obdelujemo vaše osebne podatke iz naših zbirk osebnih podatkov o zavarovalcih in zavarovancih, o zavarovalnih primerih ter o presoji zavarovalnega kritja in višine odškodnine oziroma zavarovalnine, kot to določa Zakon o zavarovalništvu. Za zavarovalne produkte življenjskega, zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja je potrebna tudi obdelava podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih potrebujemo za sklenitev zavarovanja in obdelavo zavarovalnega primera (likvidacija škod). Ti podatki se obdelujejo na podlagi 268. člena ZZavar-1 ob sklepanju zavarovanja oziroma prijavi zavarovalnega primera (likvidaciji škode).

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: sklepanje zavarovalne pogodbe (6(1)b) člen Splošne uredbe). Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoča. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen neposrednega trženja, izboljševanje , razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice, preprečevanje zavarovalniških goljufij in optimiziranje delovnih procesov in z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij.

Kategorije uporabnikov: Če je to potrebno za sklenitev ali izpolnitev zavarovalne pogodbe oziroma če tako določa zakon, osebne podatke zbirajo in obdelujejo tudi pooblaščene družbe, s katerimi imamo sklenjene pogodbe, kot so npr. pozavarovatelji, zavarovalni zastopniki, posredniki, odvetniki, detektivi, cenilci, zdravniki cenzorji, zdravstvene ustanove, nadzorni in finančni organi ter organi kazenskega pregona. Merkur zavarovalnica, d.d. je članica Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), preko katerega se na podlagi 268. člena ZZavar-1 izmenjujejo določeni osebni podatki (podpora pri presoji tveganja, razjasnitvi dejanskega stanja pri preverjanju storitve ter boj proti zlorabam zavarovanj). Za namen zagotavljanja pravilnosti, točnosti in ažurnosti osebnih podatkov, za namen sklepanja zavarovalne pogodbe na pobudo zavarovalca in za namen likvidacije škod zavarovalnica lahko opravi poizvedbe in pridobi pravilne in točne osebne podatke od drugih zavarovalnic ali iz zbirk podatkov državnih organov (zlasti od ZZZS, ZPIZ, pristojni CSD in pristojnih ministrstev). 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

Rok hrambe: Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, hranimo najdlje deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, ki so jim bili osebni podatki posredovani za isti namen. Te obveznosti izvirajo iz Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), Zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1) in druge zakonodaje. Rok hrambe se po potrebi podaljša za 5 let, dokler je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja. V primeru, da zavarovalna pogodba ni sklenjena, izbrišemo podatke, pridobljene v času pogajanj v skrajnem roku 6 mesecev od njihove pridobitve, če za nadaljnjo obdelavo teh podatkov nimamo vaše izrecne privolitve.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris in omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira ali pri katerih kot sponzor sodeluje Merkur zavarovalnica, in ste v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri oziroma na dogodku posredovali vaše osebne podatke, vaše podatke lahko obdelujemo kot samostojni upravljavec zbirk osebnih podatkov ali kot skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov z organizatorjem oziroma drugimi osebami, s katerimi sodelujemo pri izvedbi nagradne igre oziroma dogodka.

Vaše osebne podatke obdelujemo primarno za namen izvedbe nagradne igre oziroma dogodka ter za podelitev nagrad, in pa v skladu z morebitno privolitvijo, ločeno podano ob prijavi k sodelovanju v nagradni igri oziroma pri posameznem dogodku.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: privolitev (6(1)a) člen Splošne uredbe). Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi za druge namene, če nas k temu zavezuje zakon (npr. Zakon o dohodnini).

Kategorije uporabnikov: Zavarovalnica.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

Rok hrambe: do zaključka izvedbe posamezne nagradne igre oziroma dogodka oziroma 10 let v primeru prejema nagrade, ter v primeru privolitve do njenega preklica.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost, izbris (le v primeru, da niste nagrajenec), omejitev obdelave in preklic (le v primeru, da niste nagrajenec). Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

Če ste podali ustrezno izrecno privolitev Merkur zavarovalnica vaše osebne podatke obdeluje tudi za naslednje namene:

 • za namen obveščanja o novostih in posebnih ugodnostih, ponudbah zavarovanj ter drugih koristnih vsebinah in novicah, ki so prilagojene glede na moj zavarovalni portfelj;

 • za namen izvajanja trženjskih raziskav;

 • za namen merjenja zadovoljstva strank s ciljem izboljšati ponudbo storitev in produktov zavarovalnice preko elektronske pošte.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: privolitev (6(1)a) člen Splošne uredbe).

Kategorije uporabnikov: Zavarovalnica.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primerih, ko obveznost posredovanja izrecno določa zakon.

Rok hrambe: do preklica privolitve.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost, izbris, omejitev obdelave ter preklic. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

Dodatne informacije

S pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu: Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si lahko uveljavite pravice po predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sicer zahtevate dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, ali prenos k drugemu upravljavcu.

Če obdelava temelji na osebni privolitvi imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Teh podatkov zavarovalnica ne bo več obdelovala, če ne bo obstajal drug pravni temelj za zakonito obdelavo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Ugovarjate lahko tudi obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakonitih interesov. Če boste podali takšen ugovor, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Za dodatna pojasnila s področja obdelave osebnih podatkov ali pritožbe glede obdelave osebnih podatkov v Merkur zavarovalnici, d.d. se lahko obrnete tudi neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.

Zavarovalnica vaše osebne podatke v določenih primerih obdeluje tudi na podlagi njenih zakonitih interesov:

 • za namene neposrednega trženja, tj. pospeševanja prodaje produktov in storitev,

 • za izboljševanje, razvoj in nadgradnje storitev, sistemov in produktov zavarovalnice,

 • za namen poslovanja z drugimi družbami (obdelava osebnih podatkov kontaktnih oseb poslovnih partnerjev),

 • z namenom optimizacije delovnih procesov v skupini Merkur (izvajanje poslovne analize ipd.),

 • z namenom zagotavljanja varnosti omrežja in informacij (preprečevanje dogodkov, nezakonitih ali zlonamernih dejanj, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih IT storitev),

 • za preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov na temelju zakonitega interesa zavarovalnice skrbimo, da upoštevamo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na razmerje do zavarovalnice in uravnotežimo morebiten vpliv na vas (pozitiven in negativen) ter vaše pravice v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Tovrstni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate. Če boste podali takšen ugovor, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Ta Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije. Ta Politika zasebnosti je veljavna od maja 2019 dalje.