Wichtige information - Pravni poduk

Pravni poduk

 

1. Splošne določbe

Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58,1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MERKUR), ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 18.11.1992, matična št. 5648246, ident. št. za DDV SI 74079778, e-pošta: info@merkur-zav.si, je zavarovalno delniška družba z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov, št. 30200-759/04-14,24,29. MERKUR zavarovalnica je članica Skupine Merkur s sedežem v Gradcu, ki prek hčerinskih družb deluje v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji

2. Pravne informacije
Za vsako uporabo te spletne strani veljajo spodnji pogoji uporabe. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani uporabnik izrazi svoje izrecno soglasje glede sprejemanja pogojev uporabe ter vsebine te spletne strani izključno na lastno odgovornost. Če se ne strinjate s spodnjimi pogoji uporabe spletne strani, vas prosimo, da te spletne strani ne uporabljate.

MERKUR vas na tej spletni strani obvešča o svojem podjetju, zavarovalnih produktih in storitvah ter s tem povezanimi informacijami. Ti podatki so zgolj informativne narave in ne ustvarjajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

3. Odgovornost
MERKUR si prizadeva storiti vse kar je v njegovi moči, da so podatki na tej spletni strani resnični, zanesljivi in kakovostni, vendar ne prevzema odgovornosti za točnost in ažurnost objavljenih podatkov. MERKUR si pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve ali izbrisa vsebine te spletne strani kadarkoli, na kakršen koli način in ne glede na razlog, brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzema odgovornosti.

Informacije, objavljene na tej spletni strani ne smejo predstavljati podlage za pomembne osebne ali poslovne odločitve, zato so vse odločitve, sprejete kot take v izključni odgovornosti uporabnika in MERKUR ni odgovoren za morebitno nedoseganje pričakovanj.

MERKUR, niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah le-te, ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretji osebi kot posledica uporabe, nezmožnosti uporabe ali zlorabe te spletne strani ali dostopa prek hiperpovezave do zunanjih spletnih strani tretjih.

4. Hiperpovezave
Ta spletna stran lahko vsebuje hiperpovezave, ki vas odpeljejo na zunanjo spletno stran tretjih. Hiperpovezava na MERKUR-jevi spletni strani ne pomeni podpore ali priporočila povezanih informacij s strani MERKUR-ja in ne odraža mnenje MERKUR-ja. MERKUR ni odgovoren za kakršnokoli hiperpovezavo na povezano zunanjo spletno stran tretjih ali za vsebino podatkov pridobljenih na povezanih zunanjih spletnih straneh tretjih, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

5. Varstvo osebnih podatkov
Na nekaterih mestih te spletne strani se lahko zgodi, da uporabnik zaradi registracije, pogajanj pred sklenitvijo, sklenitve pogodbe, sodelovanja v spletnih raziskavah ali drugih spletnih aktivnostih, prek spletne strani prostovoljno posreduje svoje osebne podatke. MERKUR se zavezuje, da bo kakršnekoli posredovane osebne podatke, ki jih pridobi prek te spletne strani uporabljal izključno v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ter drugo relevantno področno zakonodajo.

MERKUR se zavezuje, da bo le na podlagi uporabnikove izrecne osebne privolitve, osebne podatke uporabnika uporabljal za namene neposrednega trženja in ga prek različnih komunikacijskih sredstev seznanjal z novostmi zavarovalniške ponudbe. Osebnih podatkov uporabnika brez soglasja le-tega, MERKUR ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko je obveznost posredovanja izrecno določena z veljavnimi predpisi. Od MERKUR-ja lahko uporabnik kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@merkur-zav.si.

Več o varstvu osebnih podatkov v Politiki zasebnosti.

6. Avtorske pravice
Struktura in vsebina te spletne strani sta zaščiteni z avtorskimi pravicami, katerih imetnik je MERKUR. Vsebina spletne strani se brez predhodnega izrecnega dovoljenja družbe MERKUR ne sme kopirati, prepisovati, spreminjati ali kakorkoli razširjati v komercialne namene.

Izjemoma je dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del za zasebno ali nekomercialno uporabo ter na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.
Zaščitni znaki (znamke, logotipi in druge oznake), ki so prikazani na spletni strani, so last MERKUR-ja ali tretjih oseb. Uporaba kateregakoli od teh zaščitnih znakov za katerikoli namen brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe MERKUR ali tretje osebe, ki je lastnik zaščitnih znakov, je prepovedana.
Kaznivo je vsako nepooblaščeno spreminjanje, izbris, poškodovanje ali povzročitev neuporabnosti (trajne ali začasne) podatkov na spletni strani, kot tudi vsako nepooblaščeno dostopanje mimo spletne strani do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema MERKUR-ja.

7. Enakost spolov
MERKUR si prizadeva za jezikovno in dejansko enako obravnavo moških in žensk. Izrazi, kot npr. zaposleni, zavarovanci, zavarovalci, ipd., se uporabljajo za zastopanje ženske in moške oblike. Vendar, če se uporablja samo ženska ali moška oblika, lahko to pripomore k večji razumljivosti besedila in izbrana oblika velja enako za oba spola.

8. Uporaba določb
Za uporabo spletnega mesta in tolmačenje tega pravnega obvestila velja pravo Republike Slovenije. Za vse morebitne spore, nastale v povezavi z uporabo spletnega mesta, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.