Wichtige information - GDPR

GDPR – Varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov po Uredbi GDPR:

Dunajska cesta58
1000 Ljubljana
elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si