Wichtige information - pritozbeni postopek

Interni pritožbeni postopek

Informacija o pritožbenem postopku

V MERKUR zavarovalnici si prizadevamo za zadovoljstvo strank, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Vseeno pa se lahko zgodi, da je naše ravnanje drugačno od vaših pričakovanj. Zoper odločitev in postopke zavarovalnice lahko kot stranka (zavarovalec, zavarovanec ali drug upravičenec iz zavarovanja, sklenjenega z MERKUR zavarovalnico) na nas naslovite pritožbo, ki jo bomo obravnavali v internem postopku reševanja pritožb (Pravilnik o načinu reševanja pritožb).

 

Informacija o zunanjem izvensodnem reševanju sporov

Za reševanje sporne zadeve se lahko kot stranka v primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v internem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po njenem prejemu obrnete na:

 

Varuh dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu

V kolikor menite, da je prišlo pri ravnanju zavarovalnice do nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa in drugih poslovnih običajev ter temeljnih standardov zavarovalne stroke, lahko svojo pritožbo posredujete Varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu, ki deluje Slovenskem zavarovalnem združenju, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana.

Pravilnik

Pohvale in pritožbe