Wichtige information - impressum

Impressum

Lastnik, izdajatelj in uredništvo:

Merkur zavarovalnica d.d.
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 300 54 76
Fax: +386 1 436 10 92
e-mail: info@merkur-zav.si 
web: www.merkur-zav.si

Finančni podatki:
Vrsta družbe: delniška družba
Davčna številka: SI74079778
Matična številka: 5648246000
Šifra dejavnost: 65.110 - Dejavnost življenjskega zavarovanja

Številka vpisa v sodni register 1/20196/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Nadzorni organ: Agencija za zavarovalni nadzor 
Merkur zavarovalnica je članica Slovenskega zavarovalnega združenja,

Uredništvo in kontaktna oseba: Matej Rožič, marketing (matej.rozic@merkur-zav.si)