Erklarung - Jani

Uprava Merkur zavarovalnice d.d.

Imamo jasno vizijo: biti prva izbira pri (za)varovanju človeka pred izzivi sodobnega časa. To vključuje tako preventivo in podporo v primeru poškodbe ali bolezni, kot tudi hiter dostop do zdravstvene oskrbe ter izboljšanje uporabniške izkušnje s pomočjo digitalizacije. Z vami na prvem mestu razvijamo naše storitve, da bi vam omogočili najboljšo možno oskrbo in skupaj gradili odnos na trdnih temeljih zaupanja.

S strateško naravnanimi poslovnimi procesi spodbujamo trajnostni razvoj in sobivanje človeka z naravo. Prav tako pa podpiramo družbeno odgovorne projekte za boljšo dobrobit družbe in bolj zeleno prihodnost.

meta_opis

Meta Lahne, predsednica uprave

Predsednica uprave

Meta Lahne

Meta Lahne je mandat predsednice uprave Merkur zavarovalnice nastopila s 1.1.2023, predtem pa je bila članica uprave od leta 2020. Odgovorna je za področja Finance, Informacijske tehnologije (IT) in Pisarno uprave ter ima več kot 15 let izkušenj s področja zavarovalništva s poudarkom na finančnem in aktuarskem področju. Svoje izkušnje je pred prihodom na Merkur zavarovalnico pridobivala na KPMG, kjer je bila odgovorna za izvajanje svetovalnih in revizijskih poslov s področja aktuarstva in upravljanja tveganj.

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi zaključila magistrski študij aktuarstva. Tekom svoje kariere je opravila preizkus strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Meti Lahne je nadzorni svet Merkur zavarovalnice na svoji seji novembra 2023 mandat podaljšal do 31.5.2029.

Delovna področja: Finance, Informacijske tehnologije (IT), Pisarna uprave, ključne funkcije skupaj z ostalimi člani uprave

katja_opis

Mag. Katja Jelerčič, članica uprave

Članica uprave

Mag. Katja Jelerčič

Mag. Katja Jelerčič je mandat članice uprave Merkur zavarovalnice nastopila s 1.1.2024, kjer je zadolžena za področji Središče za stranke ter Aktuarstvo in upravljanje tveganj. Članica uprave ima več kot 20-letne izkušnje iz področja zavarovalništva.

Svojo karierno pot je začela v revizijski družbi KPMG Slovenija in nato nadaljevala kot direktorica financ in računovodstva v zavarovalnici NLB Vita. Od leta 2011 je bila 11 let zaposlena kot članica uprave, in sicer v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici d.v.z. ter v Prvi osebni zavarovalnici d.d.

Delovna področja: Središče za stranke, Aktuartsvo in upravljanje tveganj, ključne funkcije skupaj z ostalimi člani uprave.

miha_opis

Miha Pahulje, član uprave

Član uprave

Miha Pahulje

Miha Pahulje je zavarovalničar nove generacije, ki se pri snovanju procesov in storitev ozira izven ustaljenih okvirjev ter na vsakem koraku spodbuja inovativnost. Njegova karierna pot se je začela v Merkur zavarovalnici, od tu pa ga je vodila v Zavarovalnico Triglav in kasneje Zavarovalnico Sava, kjer je kot izvršni direktor pokrival sprva osebna zavarovanja nato pa prodajo in marketing.

Med letoma 2019 in 2023 je opravljal funkcijo člana uprave v Zavarovalnici Sava, novembra 2023 pa se je ponovno pridružil ekipi Merkur zavarovalnici, sprva kot svetovalec uprave, s 1.1.2024 pa je nastopil mandat člana uprave.

Delovna področja: Prodaja in marketing, ključne funkcije skupaj z ostalimi člani uprave.

wichtige information - uprava

Nadzorni svet Merkur zavarovalnice d.d.

dr. Martin Stihsen, predsednik nadzornega sveta

Markus Spellmeyer, namestnik predsednika nadzornega sveta

Markus Zahrnhofer, član nadzornega sveta

mag. Martin Majhen, član nadzornega sveta

Sašo Bovcon, član nadzornega sveta, predstavnik delavcev