Prosto delovno mesto

Vodja zunanje prodajne mreže (m/ž)

Merkur zavarovalnica je del mednarodne zavarovalniške skupine Merkur, ene najstarejših zavarovalnic v Evropi. Delovanje Merkur zavarovalniške skupine ter s tem tudi Merkur zavarovalnice je že od samega začetka usmerjeno v zagotavljanje varnosti človeku. K temu sedaj dodajamo novo usmeritev, ki presega tradicionalno in klišejsko razumevanje vloge zavarovalnice. Svojim zavarovancem in zaposlenim zato že danes pomagamo živeti tako, da bomo jutri izžarevali zdrav življenjski stil in veselje do življenja. S sloganom »Ker sem čudež življenja.« sporočamo poslovno filozofijo, ki postavlja v ospredje posameznika in njegove individualne potrebe.

V našo ekipo vabimo osebo, z večletnimi delovnimi izkušnjami in izkazanimi odličnimi dosežki na področju prodaje, ki jo bomo zaposlili na delovnem mestu:

Vodja zunanje prodajne mreže v Merkur zavarovalnici je odgovoren za vzdrževanje obstoječega sistema zunanje prodajne mreže in identificiranje novih poslovnih priložnosti ter ustvarjanje dolgoročnih poslovnih odnosov (ključen cilj je pospeševanje prodaje oz. dvig prometa ter zadovoljni poslovni partnerji).
 

Če se prepoznaš v opisu:

 • vzdrževanje in razvoj obstoječe zunanje prodajne mreže, kamor sodi koordinacija zunanje prodajne mreže, priprava prodajne strategije, skrb za obračun provizij, koordinacija pri nabavi in distribuciji promocijskih materialov;

 • pridobivanje novih zastopniških in posredniških agencij in sklepanje pogodb z njimi;

 • skrb za izvajanje in pospeševanje prodaje: spodbujanje agencij za višanje prodaje, organizacija šolanj, srečanj, dodatnih vzpodbud za prodajo, spremljanje konkurence, sklepanje zavarovanj;

 • planiranje in spremljanje prodaje preko zunanje prodajne mreže;

 • prodajna analitika in razvoj (spremljanje rezultatov, razumevanje obračuna provizij, analiza in razvoj prodajnih poti, priprava ukrepov za pospeševanje prodaje, sodelovanje pri razvoju novih produktov in spreminjanju obstoječih produktov, spremljanje novitet in trendov, zakonov, idr.);

 • optimizacija poslovnih procesov (npr. spremljanje in sodelovanje pri pripravi internih aktov ter procesnih dokumentov s področja prodaje preko pogodbenih partnerjev, stalne izboljšave procesov);

 • koordinacija z ostalimi oddelki prodaje in ostalimi oddelki v podjetju.

 

Ti ponujamo:

 • redno zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečno poskusno dobo;

 • stimulativno plačilo;

 • delo v stimulativnem, sproščenem in prijaznem delovnem okolju, ki podpira raznolikost in enake priložnosti za vse posameznike, ne glede na spol, etično pripadnost, religijo, kulturo ali starost;

 • fleksibilen delovni čas, z možnostjo občasnega hibridnega dela;

 • možnost vključitve v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po prvem letu zaposlitve;

 • športne aktivnosti v sklopu Športnega društva;

 • dodatne aktivnosti, s katerimi spodbujamo zdrav način življenja;

 • delo v podjetju, ki skrbi za trajnostni razvoj in družabno odgovornost;

 • različna neformalna druženja.

 

Od tebe pa pričakujemo:

 • vodstvene sposobnosti;

 • sposobnost prodajnih in pogajalskih veščin;

 • ustrezne komunikacijske sposobnosti;

 • poznavanje MS Office orodij;

 • poznavanje internih programskih orodij;

 • dobro znanje angleškega jezika;

 • poznavanje področnih zakonov in standardov.

 

Prijave:


Ponujamo vam priložnost, da sooblikujete uspešne delovne procese in se pridružite ekipi motiviranih sodelavcev v stimulativnem, sproščenem in prijaznem delovnem okolju.

Vse prijave bomo obravnavali strogo zaupno. Prijav, ki ne izpolnjujejo pogojev, ne bomo obravnavali.
 

Vabimo vas, da postanete del ponosne tradicije, ki traja že od leta 1798.