Video image
Predsednica uprave Meta Lahne (v sredini), Mag. Katja Jelerčič, članica uprave (levo) in Miha Pahulje, član uprave (desno) 

Merkur zavarovalnica z novo upravo

Nova uprava Merkur zavarovalnice

V novo leto vstopamo z okrepljeno in osveženo ekipo. Predsednici uprave Merkur zavarovalnice Meti Lahne sta se s 1. januarjem pridružila članica uprave Katja Jelerčič in član uprave Miha Pahulje. Katja bo v zavarovalnici odgovorna za področji Aktuarstvo in upravljanje tveganj ter Središče za stranke, Miha pa bo odgovoren za področje Prodaje in marketinga. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami iz zavarovalništva bosta zagotovo pripomogla k nadaljevanju uspešnega poslovanja in uresničevanju strateških ciljev Merkur zavarovalnice. Hkrati se je konec leta 2023 iztekel mandat dosedanjemu članu uprave Janiju Oswaldu, ki je v ekipi Merkur zavarovalnice deloval vse od leta 2018 in je pri nas pustil neizbrisen pečat. Za njegovo delo in predanost se mu zahvaljujemo in mu želimo vse dobro.