Pot za prihodnost je začrtana

Vztrajno novim izzivom naproti

Konsolidirani rezultat: Skupina Merkur je leto 2021 zaključila s povečanjem premije za 3,43 odstotka in povečala prodajo na skupno 651,4 milijona evrov.

V Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji je Merkur ustvaril obseg premij v višini 93,7 milijona evrov: najvišjo rast družba beleži v Sloveniji s 4,4 odstotka.

Na domačem trgu, tj. v Avstriji, je Merkur obseg premij povečal za 3,7 odstotka na 561 milijonov evrov.

Bližje kupcu: z modularno ponudbo produktov, osredotočenostjo na digitalizacijo in vlaganjem v kadre in informatiko Merkur utira pot na področju zasebnega zdravstvenega zavarovanja.

poročilo 21 - 1

Pregled

Leto 2021 je bilo za avstrijsko zavarovalnico Merkur Versicherung leto priložnosti in dobrih obetov. Družba prihodnost gradi na notranji koheziji ekipe in posledični moči celotne skupnosti. V času, ki ga še vedno zaznamujeta pomanjkanje varnosti in predvidljivosti, tradicionalno zavarovanje nadaljuje svojo uspešno pot: Skupina Merkur bo v letu 2021 zrasla za 3,43 odstotka, prihodki od premij po vseh zavarovalnih vrstah pa se bodo povečali na 651,4 milijona evrov. Tuje podružnice v jugovzhodni Evropi predstavljajo 14,39 odstotka. Skupina je na dan bilance stanja dosegla dobiček pred davki v višini 14 milijonov evrov.

V jugovzhodni Evropi Merkur dosega zadovoljivo rast: Merkur s podružnicami v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji ustvari obseg premij v višini 93,7 milijona evrov in se hitro približuje magični meji 100 milijonov evrov. Najmočnejšo rast izkazuje Slovenija: premija se je povečala za 4,4 odstotka.

quote 1

Za Skupino Merkur je bilo leto 2021 leto priložnosti in ne izzivov. To odločitev smo sprejeli kot ekipa in jo skupaj uspešno uresničili. Prepričani v svoja predvidevanja glede prihodnosti smo uvedli spremembe. Vsak pri sebi in kot del ekipe.

To je tisto, kar ustvarja trajnostni uspeh.

Ingo Hofmann, izvršni direktor Merkur Versicherung

Porocilo 21 - 2

Avstrija: povečan tržni delež na področju zdravstvenega zavarovanja

Na področju zdravstvenega zavarovanja, ki je osrednja dejavnost zavarovalnice Merkur Versicherung, se je nadaljeval pozitiven trend iz preteklega leta. Premije so se povečale nad tržno raven, in sicer za 4,76 odstotka na skupno 468,4 milijona evrov. Skupina iz Gradca tako širi svoj tržni delež na 18,31 odstotka in je z veliko prednostjo druga največja zasebna zdravstvena zavarovalnica v Avstriji.

V segmentu premoženjskih zavarovanj se je obseg premij povečal za 0,55 odstotka na 21,4 milijona evrov. Nezgodna zavarovanja so se rahlo znižala, in sicer za 0,77 odstotka. Premije v tem segmentu skupno znašajo 28,9 milijona evrov.

Na področju življenjskih zavarovanj še vedno beležimo odpor, ki je značilen za celotno panogo, zaradi težkega tržnega okolja in politike ničelnih obrestnih mer, ki bosta prevladovala v letu 2021, pa bo obseg premij iz življenjskih zavarovanj padel za 2,89 odstotka na 42,3 milijona evrov.

Presežek lastniškega kapitala, ki je pomembno merilo v okviru direktive Solventnost II, je z 204-odstotnim zahtevanim solventnostnim kapitalom oziroma 604 milijoni evrov primernih lastnih sredstev izjemno stabilen in bi ga bilo mogoče povečati v primerjavi s predhodnim letom.

Porocilo 21 - 3

Sprememba perspektive, bližina strank in prihodnje naložbe

Če se osredotočate na ljudi, morate upoštevati številne vidike. Zaradi tega je zavarovalnica Merkur Versicherung prenovila paleto produktov. V letu 2021 je bila na primer na področju zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja uvedena modularna ponudba produktov, ki se opira na rešitve po meri. V amazoniziranem svetu, v katerem se potrebe in življenjske situacije dinamično spreminjajo, lahko kupci svojo individualno varnost najdejo v produktih, ki jih pomagajo oblikovati sami.

Naložbe v digitalno infrastrukturo, optimizirano spletno mesto in nove mobilne možnosti dodatno izboljšajo uporabo za stranke ter zagotavljajo večjo učinkovitost in izboljšano uporabniško izkušnjo. Poleg tega se Merkur Versicherung jasno izjavlja tudi kot delodajalec. »Ker smo včeraj razmišljali o jutrišnjem dnevu, imamo danes možnost svojim zaposlenim, strankam in partnerjem ponuditi varnost in zaupanje, ki ju pričakujejo od nas. Odločeni smo, da nadaljujemo po tej poti,« dodaja Ingo Hofmann.

Porocilo 21 - 4

Na poti do osebnega zavarovanja

Naslednji strateški mejnik na poti do celovitega osebnega zavarovanja je bil prevzem družbe Nürnberger Versicherung Österreich, ki je leto 2021 zaključila z obsegom premij v višini 110,4 milijona evrov. Po uradnem soglasju za prevzem v začetku aprila 2022 je bil s strani Grazer Merkur Versicherung AG uradno zaključen nakup 100-odstotnega deleža Nürnberger Versicherung AG Avstrija. Tako je Merkur Versicherung postal sedmi največji ponudnik zavarovanj v Avstriji.

Salzburška lokacija bo postala središče življenjskih zavarovanj znotraj Skupine Merkur, in sicer z jasnim ciljem razvijanja produktov in prilagajanja le-teh posameznim državam. Življenjska zavarovanja v Avstriji bodo v prihodnjih letih združena pod okriljem Merkur Lebensversicherung AG.