Nova predsednica uprave

Meta Lahne nova predsednica uprave Merkur zavarovalnice d.d.

Nadzorni svet Merkur zavarovalnice je na zadnji seji za predsednico uprave imenoval Meto Lahne, ki je svojo novo funkcijo s nastopila 1.1.2023. Hkrati je bil dosedanjemu predsedniku uprave Johannu Oswaldu podaljšan mandat kot članu uprave do 31.12.2023.

Meta Lahne je svojo poslovno pot v Merkur zavarovalnici začela leta 2017 v oddelku financ, pred tem pa je dragocene izkušnje na finančnem in aktuarskem področju pridobivala v priznani revizorski hiši. Svojo funkcijo kot članica uprave je nastopila leta 2020 in je, kot sama pravi, zelo vesela, da lahko svoje zavarovalniško poslanstvo uresničuje ravno v Merkur zavarovalnici.

Meti želimo veliko uspeha na njeni poslovni poti!