Trajnostna strategija - header

Trajnostna strategija

Trajnostna strategija predstavlja krovni dokument na področju trajnostnosti v Merkur zavarovalnici d. d. in ima ključno vlogo kot vodilo za trajnostno upravljanje.

S prepoznavanjem in integracijo trajnostnih vidikov v sistem upravljanja se zavarovalnica zavezuje k odgovornemu delovanju, ki upošteva vplive na okolje, družbo in upravljanje.

trajnost arhiv - erklarung

Arhiv datotek

Tu najdete vse pretkle datoteke v povezavi s trajnostno politiko Merkur zavarovalnice.