Življenje

Merkur Zelena prihodnost

Naložbeno življenjsko zavarovanje Merkur Zelena prihodnost na enem mestu združuje varčevanje v investicijskih skladih in zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Naložbe oz. investicijski skladi imajo certifikat Ecolabel za trajnostne finančne naložbe, s katerimi izkazujejo, da se večina sredstev vlaga v podjetja, ki skrbijo za trajnostni razvoj, obnovljive vire energije ter poslujejo na okolju prijazen način.

Za bolj čisto, varno in brezskrbno prihodnost.

Naložbeno življenjsko zavarovanje Merkur Zelena prihodnost

Zavarovanje je namenjeno tistim, ki želijo varčevati za dolgoročni cilj ob zavedanju naložbenega tveganja. Prevzem naložbenega tveganja na dolgo dobo lahko pomeni višji donos oz. ohranitev vrednosti kapitala, hkrati pa so zavarovanci zavarovani tudi za primer smrti in na ta način nudijo dodatno finančno varnost svojim bližnjim.


Izbira se lahko med dvema metodama upravljanja skladov, kar pomeni, da zavarovanec lahko sam izbere metodo upravljanja skladov in posledično tudi eno izmed naložbenih strategij. Lahko pa to odločitev prepusti zavarovalnici, ki sredstva upravlja najbolj optimalno glede na več faktorjev v življenjskem ciklu produkta. Metodi upravljanja skladov sta:

  1. Življenjski cikel, kjer je upravljanje naložb je v domeni zavarovalnice in se prilagaja tekom trajanja zavarovanja

  2. Moja izbira, kjer zavarovanec sam izbere eno izmed naložbenih strategij.


Izbirate lahko med tremi naložbenimi strategijami, ki se med seboj razlikujejo glede na tveganost. 

  1. Dinamična - do 100 % delniških skladov
  2. Uravnostežena - do 75 % delniških skladov
  3. Konzervativna - do 40 % delniških skladov

 

Prednosti Merkur Zelena prihodnost

medium/gl/teilauszahlung_white

Varčevanje / naložba

Naložba v investicijske sklade in možnost oplemenitenja denarnih sredstev.
medium/gl/flexibel_white

Možnost izbira naložbene strategije

Popolna prilagodljivost glede izbire naložbene strategije - uravnotežena, dinamična ali konzervativna.
medium/gv/ganzheitsmedizin_white

S certifikatom Ecolabel

Investicijski skladi imajo certifikat Ecolabel za trajnostne finančne naložbe.

Življenjsko zavarovanje

Kritje za primer smrti, prilagodljiva zavarovalna vsota, socialna varnost za vaše bližnje.
medium/vorsorge/wahl_white

Izbira metode upravljanja naložb

Izbirate lahko med dvema metodama upravljanja naložb - Moja izbira ali Življenjski cikel.
medium/gl/partnerversicherung_white

Popolna prilagodljivost

Možnost izbire naložbene strategije.

Več iz naše ponudbe zavarovanj

Merkur Specialisti

Z zdravstvenim zavarovanjem Merkur Specialisti lahko pri naših pogodbenih partnerjih pridete na vrsto takoj, strošek pregleda pa krijemo mi. Zagotovite si najboljšo oskrbo, ko jo najbolj potrebujete.

Več informacij

Merkur Nezgoda

Nezgode se žal ne ozirajo na čas, okoliščine in osebe, ker se zgodijo nenadoma in nepričakovano. Merkurjevo nezgodno zavarovanje vas zaščiti - v primeru nezgode v poklicu, gospodinjstvu in, kar je posebej pomembno, v prostem času, 24 ur na dan, po celem svetu.

Več informacij

Merkur Stan

Premoženjsko zavarovanje Merkur Stan je namenjeno zavarovanju opreme v hiši oz. v etažni lastnini. Zavarovanje krije vrsto naravnih nesreč, vloma in še več. Zavarujte svojo lastnino z Merkur zavarovalnico.

Več informacij