Drobna hleva

Header - zelena prihodnost

Življenje

Merkur Zelena prihodnost

Naložbeno življenjsko zavarovanje Merkur Zelena prihodnost na enem mestu združuje varčevanje v investicijskih skladih in zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Naložbe oziroma investicijski skladi izpolnjujejo merila avstrijskega znaka za okolje (UZ49) in so vsako leto testirani in certificirani. Avstrijski znak za okolje potrjuje produkte, ki so zaradi svojih naložbenih strategij in postopkov upravljanja bolj trajnostni od primerljivih produktov na trgu.

Za bolj čisto, varno in brezskrbno prihodnost.

Wichtige information - zelena prihodnost

Naložbeno življenjsko zavarovanje Merkur Zelena prihodnost

Zavarovanje je namenjeno tistim, ki želijo varčevati za dolgoročni cilj ob zavedanju naložbenega tveganja. Prevzem naložbenega tveganja na dolgo dobo lahko pomeni višji donos oz. ohranitev vrednosti kapitala, hkrati pa so zavarovanci zavarovani tudi za primer smrti in na ta način nudijo dodatno finančno varnost svojim bližnjim.

V okviru zavarovanja se lahko izbira med dvema metodama upravljanja sredstev:

 • Življenjski cikel: omogoča samodejni prehod med naložbenimi strategijami od bolj do manj tvegane glede na izbrano dobo zavarovanja,

 • Moja izbira: ob sklenitvi zavarovanja sami izberete naložbeno strategijo.

Izbirate lahko med tremi naložbenimi strategijami, ki se med seboj razlikujejo glede na tveganost. 

 1. Dinamična - do 100 % delniških skladov
 2. Uravnotežena - do 75 % delniških skladov
 3. Konzervativna - do 40 % delniških skladov

 

Moglichkeiten - zelena prihodnost

Prednosti Merkur Zelena prihodnost

medium/gl/teilauszahlung_white

Varčevanje / naložba

Naložba v investicijske sklade in možnost oplemenitenja denarnih sredstev.
medium/gl/flexibel_white

Možnost izbira naložbene strategije

Popolna prilagodljivost glede izbire naložbene strategije - uravnotežena, dinamična ali konzervativna.
medium/gv/ganzheitsmedizin_white

Avstrijski znak za okolje (UZ49)

Investicijski skladi izpolnjujejo pogoje za avstrijski znak za okolje (UZ49) za trajnostne finančne naložbe.

Življenjsko zavarovanje

Kritje za primer smrti, prilagodljiva zavarovalna vsota, socialna varnost za vaše bližnje.
medium/vorsorge/wahl_white

Izbira metode upravljanja naložb

Izbirate lahko med dvema metodama upravljanja naložb - Moja izbira ali Življenjski cikel.
medium/gl/partnerversicherung_white

Popolna prilagodljivost

Možnost izbire naložbene strategije.

Download broschure - zelena prihodnost

zelena prihodnost - faq

Pogosta vprašanja

 • Zakaj skleniti naložbeno življenjsko zavarovanje?
  add close

  Naložbena življenjska zavarovanja vsebujejo dve komponenti. Zavarovanje (po navadi za primer smrti) in naložbo. Zavarovanje za primer smrti pomeni določeno stopnjo finančne varnosti za celotno družino, medtem ko naložba skrbi za varčevanje in plemenitenje sredstev na finančnih trgih. S tem, ko se sredstva vlagajo v finančne trge, se prevzame tudi določeno naložbeno tveganje, zato je dobro, da se take vrste zavarovanj sklepa na dolgi rok, kjer je večja verjetnost, da bo ob koncu zavarovanja premoženje vredno več.

 • Je možna predčasna prekinitev naložbenega življenjskega zavarovanja?
  add close

  Predčasna prekinitev naložbenega življenjskega zavarovanje je mogoča skladno z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji. Vendar predčasne prekinitve ne svetujemo, če ni resnično nujno potrebno, saj pri tem izgubite določena privarčevana sredstva. Najmanj ugodna je prekinitev v letih takoj po sklenitvi, saj so v tem času stroški največji. Dlje časa imate sklenjeno zavarovanje, boljše se odkupne vrednosti. Vsekakor je najbolje naložbeno življenjsko zavarovanje imeti sklenjeno do konca zavarovalne dobe. 

 • Je prekinitev naložbenega življenjskega zavarovanja v času krize/recesije/depresije dobra ideja?
  add close

  Glede na to, da se naložbeno življenjsko zavarovanje sklepa na dolgi rok, se prekinitev v času krize ne priporoča. Po navadi vrednost enote premoženja v krizi lahko pade in imate poleg stroškov prekinitve, tudi manjšo vrednost premoženja. V teh primerih je tako bolje, da se naložbeno življenjsko zavarovanje ne prekinja.

 • Kaj če ne morem več plačevati premije?
  add close

  V tem primeru lahko glede na vsakokrat veljavne splošne pogoje zaprosite za odlog plačevanja premije, lahko pa tudi zmanjšate zavarovalno vsoto, kar ima za posledico tudi manjšo mesečno premijo.

 • Kaj se zgodi ob poteku naložbenega življenjskega zavarovanja?
  add close

  Lahko se odločite za enkratno izplačilo, oziroma izplačilo v obliki rente. Lahko pa podaljšate zavarovalno dobo in vam zavarovanje, skupaj z vsemi kritji in naložbami, teče naprej.

 • Kaj storiti v primeru, da nimam druge izbire in da nujno potrebujem sredstva?
  add close

  V tem primeru lahko skladno z vsakokrat veljavnimi splošni pogoji zaprosite za predujem, zavarovanje pa ostane aktivno in se nadaljuje tudi vplačevanje premije.

 • Kako je s plačilom davka oz. kakšne so davčne ugodnosti pri izplačilu življenjskih zavarovanj?
  add close

  Zakonu o dohodnini določa, da izplačila oz. prihodki iz življenjskih zavarovanj (tudi naložbenih), niso obdavčeni, vendar le, če sta izpolnjena oba spodnja pogoja:

  • je od začetka zavarovanja minilo vsaj 10 let (zavarovalna doba 10 let ali več) in

  • je zavarovalec hkrati tudi upravičenec izplačila.

  Prav tako se za življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 let in več, ne plačuje 8,5% davek od prometa z zavarovalnimi posli.

Case studies - zivljenje


Več iz naše ponudbe zavarovanj

Merkur Specialisti

Z zdravstvenim zavarovanjem Merkur Specialisti lahko pri naših pogodbenih partnerjih pridete na vrsto takoj, strošek pregleda pa krijemo mi. Zagotovite si najboljšo oskrbo, ko jo najbolj potrebujete.

Več informacij

Merkur Nezgoda

Nezgode se žal ne ozirajo na čas, okoliščine in osebe, ker se zgodijo nenadoma in nepričakovano. Merkurjevo nezgodno zavarovanje vas zaščiti - v primeru nezgode v poklicu, gospodinjstvu in, kar je posebej pomembno, v prostem času, 24 ur na dan, po celem svetu.

Več informacij

Merkur Stan

Premoženjsko zavarovanje Merkur Stan je namenjeno zavarovanju opreme v hiši oz. v etažni lastnini. Zavarovanje krije vrsto naravnih nesreč, vloma in še več. Zavarujte svojo lastnino z Merkur zavarovalnico.

Več informacij