Wichtige - information - Splošni pogoji

Merkur Zelena prihodnost

DOKUMENT S KLJUČNIMI INFORMACIJAMI (KID) - veljavnost od 3.2.2023

I. SPLOŠNI KID -  po zavarovalnih produktih

Dokument s ključnimi informacijami - KID - Merkur Zelena prihodnost z enkratnim vplačilom premije

Dokument s ključnimi informacijami - KID - Merkur Zelena prihodnost z obročnim vplačilom premije


II. Specifične informacije o osnovni naložbeni možnosti (SID)

Splošne informacije o osnovni naložbeni možnosti - Uravnoteženi naložbeni sklad (Tailormade BALANCED)

Splošne informacije o osnovni naložbeni možnosti - Dinamični naložbeni sklad (Tailormade DYNAMIC)

Splošne informacije o osnovni naložbeni možnosti - Konzervativni naložbeni sklad (Tailormade SOLID)


III. Informacije o pretekli uspešnosti skladov

Pretekla uspešnost Tailormade skladov


DOKUMENTI S KLJUČNIMI INFORMACIJAMI (KID) - veljavnost od 1.1.2023 do 2.2.2023

Dokument s ključnimi informacijami - KID - Merkur Zelena prihodnost z enkratnim vplačilom premije

Dokument s ključnimi informacijami - KID - Merkur Zelena prihodnost z obročnim vplačilom premije

Specifične informacije o osnovni naložbeni možnosti - Uravnoteženi sklad (Tailormade BALANCED)

Specifične informacije o osnovni naložbeni možnosti - Dinamični naložbeni sklad (Tailormade DYNAMIC)

Specifične informacije o osnovni naložbeni možnosti – Konzervativni naložbeni sklad (Tailormade SOLID)


POVEZAVA NA SPLETNO STRAN NALOŽBENIH SKLADOV

Tailormade sustainable fund - BALANCED

Tailormade sustainable fund - DYNAMIC

Tailormade sustainable fund - SOLID

PROSPEKTI NALOŽBENIH SKLADOV

Tailormade sustainable fund - BALANCED

Tailormade sustainable fund - DYNAMIC

Tailormade sustainable fund - SOLID

Splošni pogoji

FAQ - mesecna porocila

Mesečna poročila - arhiv

FAQ - Vrednosti enot premoženja