Pojasnilo o spremembah imen skladov in združitvah skladov

S skladom  evropskih delnic – Deutsche Invest II European Top dividend LC se je dne 17.07.2015 združil sklad Deutsche Invest I European Value LC, ki se je prej imenoval  DWS Invest European Value LC,  pred tem pa se je imenoval DWS Invest Top Dividend Europe LC, še pred tem  DWS Invest European Dividend Plus LC.

Z obvezniškim skladom – Deutsche Invest I Global Bonds LC se je dne 07.11.2014 združil sklad DWS Invest Income Strategy Systematic LC, ki se je dne 29.04.2013 združil s skladom - DWS Invest Income Strategy Plus LC, ki se je pred tem imenoval DWS Invest Total Return Bonds LC.

S skladom trenutnih priložnosti - DWS Funds Global protect 90 se je dne 07.06.2013 združil sklad DWS Flex Profit 80.

Sklad svetovnih delnic – Deutsche Invest II Global Equity High Conviction Fund LC se je predhodno imenoval Deutsche Invest II Global Growth LC pred tem pa DWS Invest II Global Growth in se je dne 25.07.2013 združil s skladom svetovnih delnic – DWS Invest Global Equities LC.

Sklad trenutnih priložnosti - DWS Invest Climate Tech LC se je dne 09.04.2019 združil s skladom Deutsche Invest I New Resources LC, ki se je prej imenoval DWS Invest New Resources LC.