Merkur Prihodnost

Poskrbite za svojo prihodnost. S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Merkur Prihodnost boste postavili dobre temelje svoji finančni varnosti. Merkur Prihodnost je življenjsko zavarovanje za doživetje.

Namenjeno je vsem, ki želijo z vplačilom enkratne premije ali obročnimi vplačili zagotoviti sebi ali svojim najbližjim izplačilo določene zavarovalne vsote, ki se jo ob poteku zavarovanja lahko izplača v obliki enkratnega izplačila ali v obliki rentnih izplačil.

 

Prednosti
Merkur Prihodnost

 • Hand with coins

  Zavarovalno kritje za doživetje

 • Hand holding money

  Garantiran kapital

 • Hand holding human figure

  Brezplačno zavarovalno kritje za nezgodno smrt

 • List

  Ni vprašalnika o zdravstvenem stanju zavarovanca

Guy holding a baby.
 

Pogosta vprašanja
Merkur prihodnost

Komu je namenjen produkt?

Namenjen je vsem, ki želijo z vplačilom enkratne premije ali obročnimi vplačili zagotoviti sebi ali svojim najbližjim izplačilo določene zavarovalne vsote, ki se jo ob poteku zavarovanja lahko izplača v obliki enkratnega izplačila ali v obliki rentnih izplačil.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14. in 70. letom starosti.

Za katero zavarovalno dobo se lahko sklene zavarovanje?

Zavarovanje se lahko sklene za najmanj 1 leto in največ 40 let.

Ali obstajajo omejitve glede višine zavarovalne vsote?

Minimalna zavarovalna vsota znaša 2.500 EUR, glede najvišje možne zavarovalne vsote ni omejitve (neomejena).