Merkur Renta takoj

Rentno zavarovanje s časovno omejenim izplačilom rente z možnostjo izbire zajamčene dobe izplačevanja rente in z enkratnim načinom plačila premije.

 

Prednosti
Merkur Renta takoj

 • Hand with coins

  Rentno zavarovanje

 • Receipt

  Enkratno plačilo premije

 • Table of contents

  Pripis dobička

 • Hourglass

  Z zajamčeno ali brez zajamčene dobe izplačevanja rente

Guy reading.
 

Pogosta vprašanja
Merkur Renta takoj

Komu je namenjeno zavarovanje?

Produkt je primeren za stranke, ki želijo zbrana sredstva iz naslova življenjskih zavarovanj nameniti za sklenitev rentnega zavarovanja z namenom bodočega dodatka k pokojnini, štipendiji otrokov, ipd..

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 18. in 85. letom starosti.

Se med izplačevanjem rente lahko spremeni dinamika izplačevanja rente?

Da, to je dovoljeno.

Kdo je upravičen do pripisa dobička?

Do pripisa dobička so upravičene vse zavarovalne pogodbe od prvega zavarovalnega leta dalje.