Tudi v letu 2021 s produktom Merkur Otroci ostajamo naj zavarovanje za mlade!

Nezgodno zavarovanje Merkur Otroci, ki smo ga temeljito prenovili v lanskem letu, je že drugo leto zapored zmagovalec neodvisnega testa zavarovanj za mlade revije Moje Finance.

Kar štirje strokovnjaki od šestih s področja zavarovalniških storitev so produkt Merkur Otroci označili kot najboljšega. Tudi letos so na testu izpostavili kritje za primer 100-odstotne nezgodne invalidnosti, ki ostaja najvišje med vsemi zavarovalnicami v Sloveniji.

Prav tako pa so bila zelo dobra sprejeta tudi naša inovativna kritja, kot so: plačilo inštrukcij, nadomestilo žrtvi nasilja,  rehabilitacija, zamenjava dokumentov ter bolnišnično nadomestilo v primeru bolezni.


Nezgodno in zdravstveno zavarovanje za otroke in mladino.

Naj otroci uživajo v brezskrbni in vihravi mladosti. Za njihovo varnost lahko poskrbite s sklenitvijo nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja Merkur Otroci. Z zavarovanjem Merkur Otroci mladi navihanci lažje premagajo trenutke, ko zaradi telesne poškodbe ali hude bolezni potrebujejo zdravstveno oziroma finančno pomoč


Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje krije poleg osnovnega kritja za primer trajne invalidnosti, tudi inovativna kritja za več življenjskih situacij, ko otrok potrebuje pomoč. Nezgodno in zdravstveno zavarovanje Merkur Otroci ponuja možnost kritja za:

 • trajno invalidnost;
 • zlom kosti;
 • rahebilitacijo;
 • dnevno nadomestilo;
 • nezgodno mesečno rento;
 • nadomestilo žrtvam nasilja;
 • hude bolezni;
 • zamenjavo dokumentov;
 • plačilo inštrukcij;
 • nego otrok;
 • psihološko pomoč;
 • bolnišnično nadomestilo za nezgodo;
 • bolnišnično nadomestilo za bolezen;
 • poškodbo stalnih zob

Dodatno zdravstveno zavarovanje za primer nastanka hude bolezni

Dodatno se lahko sklene tudi zdravstveno zavarovanje za primer nastanka 20-ih hudih bolezni.

Nova kritja – prvič v Sloveniji!

 • Plačilo inštrukcij – v primeru nezmožnosti obiskovanja pouka zaradi nezgode
 • Nadomestilo žrtvi nasilja – v primeru, da zavarovana oseba utrpi telesne poškodbe

Ne spreglejte niti teh dodatnih kritij:

 • Zamenjava dokumentov
 • Rehabilitacija
 • Bolnišnično nadomestilo za bolezen
 • Zlom kosti

Izberite svojo kombinacijo izmed treh že pripravljenih paketov  (spodaj) – takšnega, ki najbolj ustreza življenjskemu slogu otroka oz. mladostnika. 

V kolikor želite ponudbo po meri z različnimi kritji in zavarovalnimi vsotami, nam pošljite povpraševanje. Prepričani smo, da bomo našli rešitev, s katero boste zadovoljni.

 

Merkur Otroci
Paketi

Merkur otroci Paket A
 • Cena 1/10
Paket B
 • Cena 2/10
Paket C
 • Cena 3/10
Merkur otroci
Kritja Kritja
TRAJNA INVALIDNOST V primeru nezgode kot vzroka za trajno invalidnost. TRAJNA INVALIDNOST V primeru nezgode kot vzroka za trajno invalidnost.
IZPLAČILO PRI 100% TRAJNI INVALIDNOSTI Progresija 300% oz. 3x zavarovalne vsote. IZPLAČILO PRI 100% TRAJNI INVALIDNOSTI Progresija 300% oz. 3x zavarovalne vsote.
ZLOM KOSTI V primeru zloma kosti. ZLOM KOSTI V primeru zloma kosti.
NEZGODNA MESEČNA RENTA Se izplačuje 10 let v primeru 36% invalidnosti. NEZGODNA MESEČNA RENTA Se izplačuje 10 let v primeru 36% invalidnosti.
REHABILITACIJA Povrnitev stroške rehabilitacije po nezgodi do dogovorjene vsote. REHABILITACIJA Povrnitev stroške rehabilitacije po nezgodi do dogovorjene vsote.
DNEVNO NADOMESTILO Za primer nezmožnosti obiskovanja otroškega varstva, vrtca, pouka ali predavanj. DNEVNO NADOMESTILO Za primer nezmožnosti obiskovanja otroškega varstva, vrtca, pouka ali predavanj.
NADOMESTILO ŽRTVAM NASILJA Izplačilo dogovorjene vsote v primeru, da je bila zavarovana oseba žrtev nasilja. NADOMESTILO ŽRTVAM NASILJA Izplačilo dogovorjene vsote v primeru, da je bila zavarovana oseba žrtev nasilja.
NEGA OTROKA V primeru nezgode otroka je upravičenec upravičen do nadomestila za nego otroka. NEGA OTROKA V primeru nezgode otroka je upravičenec upravičen do nadomestila za nego otroka.
PLAČILO INŠTRUKCIJ Povračilo stroškov inštrukcij v primeru, da se zavarovanec ne more udeležiti pouka zaradi posledic nezgode. PLAČILO INŠTRUKCIJ Povračilo stroškov inštrukcij v primeru, da se zavarovanec ne more udeležiti pouka zaradi posledic nezgode.
BOLNIŠNIČNO NADOMESTILO ZA BOLEZEN Za primer zdravljenja v bolnišnici zaradi bolezni. BOLNIŠNIČNO NADOMESTILO ZA BOLEZEN Za primer zdravljenja v bolnišnici zaradi bolezni.
BOLNIŠNIČNO NADOMESTILO ZA NEZGODO Za primer zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode BOLNIŠNIČNO NADOMESTILO ZA NEZGODO Za primer zdravljenja v bolnišnici zaradi nezgode
PSIHOLOŠKA POMOČ Povračilo stroškov psihološke pomoči zaradi nezgode. PSIHOLOŠKA POMOČ Povračilo stroškov psihološke pomoči zaradi nezgode.
POŠKODBA STALNIH ZOB Nadomestilo za poškodbo stalnih zob zaradi nezgode. POŠKODBA STALNIH ZOB Nadomestilo za poškodbo stalnih zob zaradi nezgode.
ZAMENJAVA DOKUMENTOV Povrnitev stroškov ponovne izdaje osebnih dokumentov. ZAMENJAVA DOKUMENTOV Povrnitev stroškov ponovne izdaje osebnih dokumentov.
HUDE BOLEZNI Izbirno HUDE BOLEZNI Izbirno
 

Merkur Otroci
Prednosti

 • Plačilo inštrukcij

 • Visoke zavarovalne vsote

 • Rehabilitacija

 • Zamenjava dokumentov

mom & kid
 

Pogosta vprašanja
Merkur Otroci

Komu je namenjen produkt?

Namenjen je otrokom in mladim, ki si želijo kvalitetna zavarovalna kritja in se zaščititi pred finančnimi posledicami nezgodnih dogodkov, hudih bolezni ali bivanja v bolnišnici. Zavarovanje je namenjeno otrokom in mladim, ki so ob sklenitvi zavarovanja stari med 0 in 18 let.

Kdo lahko sklene zavarovanje?

Zavarovanje se lahko sklene za predšolske otroke od rojstva do 5. leta starosti, osnovnošolski otroci od 6. do 14. leta starosti ter mladi od 15. do 18. leta starosti. Produkt je namenjen vsem otrokom, ki se šolajo in ne prejemajo dohodka iz delovnega razmerja.

Ali lahko stranka izbira med različnimi paketi?

Da, v vsaki starostni skupini se lahko izbira med tremi vnaprej pripravljenimi paketi.

Ali je možno narediti paket po meri?

Da, ta možnost obstaja. Za prilagoditev paketa po meri, nam pošljite povpraševanje na info-prodaja@merkur-zav.si.