Old picture of Graz.

Merkur zavarovalnica
O podjetju

Organizirani smo kot delniška družba, katere večinski lastnik je od junija 2009 Merkur International Holding AG, Graz. Holding je v 100 % lasti Merkur Versicherung A.G. iz Graza, zavarovalnice, ki je bila ustanovljena že leta 1798. Več kot 210 let obstoja ji daje sloves ene najstarejših zavarovalnic v Evropi. Slovenska podružnica - Merkur zavarovalnica d.d. s sedežem  v Ljubljana - pa je bila ustanovljena 18. novembra 1992 in je s poslovanjem pričela 1. januarja 1993.

V sklopu koncerna so bile ustanovljene še naslednje hčerinske družbe:  

Merkur zavarovalnica smo specializirana zavarovalnica za področje osebnih zavarovanj, kjer ponujamo široko paleto zavarovalnih produktov za življenjska, naložbena, nezgodna in zdravstvena zavarovanja. Ponujamo tudi pestro izbiro kakovostnih premoženjskih zavarovanj. 

S svojo ponudbo in tradicijo smo zanesljiv partner, kar dokazuje več kot 190.000 sklenjenih zavarovanj in visok tržni delež med zavarovalnicami v Sloveniji na področju trženja življenjskih zavarovanj.

Leta 2001 smo osvojili tudi naslov Slovenske zavarovalniške gazele.


Etični kodeks

MERKUR zavarovalnica je sprejela Kodeks ravnanja v Merkur zavarovalnici, ki je vodnik po temeljnih pravilih in standardih ravnanja in odločanja po katerih se ravnajo zaposleni zavarovalnice.


Zavarovalni kodeks

MERKUR zavarovalnica je sprejela Zavarovalni kodeks, ki zavezuje zavarovalnico, da posluje v skladu z določili kodeksa in temelji na upoštevanju načel trga, tržne konkurence na lojalnih in korektnih temeljih, ekonomike zavarovanja in poslovne morale, s ciljem nuditi strankam kvalitetno zavarovalno zaščito.


Deklaracija o poštenem poslovanju

MERKUR zavarovalnica je leta 2011 podpisala Deklaracijo o poštenem poslovanju in se s tem zavezala k transparentnemu in poštenemu sodelovanju.


Listina raznolikosti 

5.12.2018 je Merkur zavarovalnica podpisala listino raznolikosti, ki temelji na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti na delovnem mestu. Spodbuja sprejemanje, spoštovanje in vključevanje raznolikosti v slovenskih organizacijah kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij. Merkur zavarovalnica bo vrednote, ki jih predstavlja Listina raznolikosti spoštovala in jih vključila v svoj sistem vrednot podjetja.


Politika sodelovanja

Merkur zavarovalnica izvaja svojo naložbeno politiko v sodelovanju z Metis Invest GmbH, družbo v zavarovalniški skupini Merkur. Metis Invest GmbH kot upravljavec premoženja razkriva svojo politiko sodelovanja, v kateri je opisano, kako vključujejo sodelovanje delničarjev v svojo naložbeno strategijo.

>Politika sodelovanja<