Merkur Padajoči riziko

 • Življenjsko zavarovanje, ki vključuje zavarovanje za primer smrti.
 • Posebnost produkta je, da se zavarovalna vsota skozi celotno zavarovalno dobo linearno znižuje. Tako si stranka zagotovi,  da ima v začetni fazi (npr. ob najemu kredita) višje zavarovalno kritje, kasneje pa se zavarovalna vsota znižuje.
 

Prednosti
Merkur Padajoči riziko

 • Hand holding human figure.

  Kritje za riziko smrti

 • Graph

  Linearno zniževanje zavarovalne vsote

 • Handshake

  Možnost sklenitve dodatnega zavarovanja za nezgodno smrt

 • family holding hands

  Finančna varnost za svojce zavarovanca

Woman with tea.
 

Pogosta vprašanja
Merkur Padajoči riziko

Komu je produkt namenjen?

Produkt je primeren predvsem za stranke, ki imajo potrebo po zelo visokem zavarovanju za primer smrti ob npr. najemu visokih kreditov.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14. in 70. letom starosti.

Ali je možno glavnemu zavarovanju dodati še kakšno kritje?

Zavarovalec lahko dodatno izbere zavarovanje za primer nezgodne smrti zavarovanca v višini 100% ali 200% izbrane osnovne zavarovalne vsote za primer smrti zavarovanca. Zavarovalna vsota za dodatno nezgodno smrt se tekom zavarovanja ne znižuje.

Ali se s tem produktom tudi varčuje?

Ne. Ta produkt nima varčevalne komponente, ob doživetju torej ni nobenih izplačil.