Merkur Klasika

Prilagodljivo zavarovanje za celotno življenjsko obdobje: klasično življenjsko zavarovanje je rešitev za celotno življenjsko obdobje. Nudi varnost v primeru smrti, istočasno krepi finančno premoženje in vam tako olajša uresničitev sanj. Če vaša življenjska situacija zahteva finančno pomoč, se lahko odločite za premije prosto zavarovanje ali za predujem ali pa za odkup zavarovanja (v skladu z določili zavarovalnih pogojev).

 

Prednosti
Merkur Klasika

 • Hand holding human figure

  Zavarovalno kritje za doživetje

 • Human figure in shield

  Zavarovalno kritje za riziko smrti

 • Hand holding a coin

  Možnost obročnega odplačevanja ali enkratno plačilo premije

 • graph

  Udeležba na dobičku

mom & kid.

Pogosta vprašanja
Mekrur Klasika

Komu je namenjen produkt?

Produkt je namenjen osebam, ki želijo življenjsko zavarovanje za primer naravne in nezgodne smrti, po poteku zavarovalne dobe pa izplačilo zavarovalne vsote in pripisane udeležbe na dobičku v enkratnem znesku ali v obliki rentnih izplačil.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14. in 65. letom starosti.

Ali je možno glavnemu zavarovanju dodati še kakšno kritje?

Da. Dodatno se lahko sklene zavarovanje za primer smrti, določenih operacij, nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti, nezgodne mesečne rente, bolnišničnih in dnevnih nadomestil in nezgodna zavarovanja za otroke.

Ali obstaja možnost indeksacije?

Da bi sklenjeno zavarovanje ohranilo svojo realno vrednost, ponujamo možnost indeksacije – prilagajanja zavarovalne vsote glede na rast življenjskih stroškov.