prihodnost zavarovana

Merkur zavarovalnica podpisnica
Listine raznolikosti Slovenija

V prostorih Kristalne palače se je 5.12.2019 pod častnim pokroviteljstvom ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenije Klampfer odvilo slavnostno podpisovanje Listine raznolikosti Slovenija. Z veseljem vas obveščamo, da je Listino podpisalo tudi naše podjetje in sicer jo je v imenu Merkur zavarovalnice je podpisal predsednik uprave dr. Martin Stihsen, ki je ob tem dejal, da si v podjetju že sedaj prizadevajo spoštovati raznolikost, kar se odraža tudi v vrednotah, ki jih v podjetju zasledujemo.

Listina raznolikosti temelji na prostovoljno sprejetih načelih z namenom promocije vrednot raznolikosti, enakosti in vključenosti. Spodbuja sprejemanje, spoštovanje in vključevanje raznolikosti v slovenskih organizacijah kot potenciala inovativnosti za trajne rešitve organizacij. Vključuje 6 načel, ki spodbujajo k razvoju organizacijske kulture, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih, ustvarjanju raznolikega in vključujočega okolja, upoštevanju in širjenju načel raznolikosti na vseh ravneh organizacije, prepoznavanju raznolikih strank, oblikovanju politik raznolikosti in širjenju svoje zavezanosti načelom ter politike raznolikosti vsem deležnikom.

Na dogodku je več govornic poudarilo pomen raznolikosti na delovnem mestu, s čimer preprečujemo diskriminacijo pri zaposlovanju, pri kadrovanju, napredovanju, izobraževanju, delovnih pogojih in delovnem okolju. Merkur zavarovalnica bo vrednote, ki jih predstavlja Listina raznolikosti spoštovala in jih vključila v svoj sistem vrednot podjetja.