Vodenje in vpogled v registre

Na podlagi določb Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) je zavarovalnica dolžna voditi:
•  register zavarovalno zastopniških družb, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja 
•  register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico opravljajo posle zavarovalnega zastopanja
•   register bank, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja

Merkur zavarovalnica d.d. omogoča svojim strankam vpogled na sedežu družbe na naslovu:

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, oddelek upravljanja prodaje)

Uradne ure:
•    ponedeljek in sreda: od 09:00 do 11:00 ure
•    četrtek: od 13:00 do 14:00 ure