Vodenje in vpogled v registre

Na podlagi določb Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) je zavarovalnica dolžna voditi:

  • Register zavarovalno zastopniških družb, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja

· Register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico opravljajo posle zavarovalnega zastopanja

  • Register bank, ki za zavarovalnico opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja

Merkur zavarovalnica d.d. omogoča svojim strankam vpogled na sedežu družbe na naslovu

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (1. nadstropje, oddelek upravljanja prodaje)

ob sledečih dnevih:

  • Ponedeljek in sreda od 09:00 do 11:00 ure
  • Četrtek od 13:00 do 14:00 ure