Impresum

 • Lastnik, izdajatelj in uredništvo:

  Merkur zavarovalnica d.d.
  Dunajska cesta 58
  1000 Ljubljana
  Tel: +386 1 300 54 76
  Fax: +386 1 436 10 92
  e-mail: info@merkur-zav.si 
  web: www.merkur-zav.si

  Finančni podatki:
  Vrsta družbe: delniška družba
  Davčna številka: SI74079778
  Matična številka: 5648246000
  Šifra dejavnost: 65.110 - Dejavnost življenjskega zavarovanja

  Številka vpisa v sodni register 1/20196/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
  Nadzorni organ: Agencija za zavarovalni nadzor 
  Merkur zavarovalnica je članica Slovenskega zavarovalnega združenja,

  Uredništvo in kontaktna oseba: Matej Rožič, marketing (matej.rozic@merkur-zav.si)