GDPR – Varstvo osebnih podatkov

  • Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov po Uredbi GDPR:

    Dunajska cesta58
    1000 Ljubljana
    elektronski naslov: varstvo.podatkov@merkur-zav.si