Merkur Brez meja

  • Zdravstveno zavarovanje za primer nastanka raka in presaditvijo kostnega mozga z zdravljenjem v priznanih evropskih ustanovah.

    Dovolite, da vam pomagamo.

 
 

Namen produkta

Produkt Merkur Brez meja je namenjen vsem, ki želijo celovito oskrbo v primeru zdravljenja rakavih obolenj in presaditve kostnega mozga. Produkt je namenjen tistim, ki so se pripravljeni zdraviti v tujini in se zavedajo finančnih stroškov, ki so povezani z zdravljenjem v tujini.

Prijava zavarovalnega primera

Zavarovalni primer se zavarovalnici prijavi na obrazcu zavarovalnice, kateremu obvezno priloži vso bistveno zdravstveno dokumentacijo (zlasti vse izvide in medicinsko dokumentacijo o vzroku, začetku, vrsti in poteku bolezni ter poročila vseh zdravnikov, ki so zavarovanca pregledali in so ga ali še zdravijo) ter morebitno drugo dokumentacijo, ki jo zahteva zavarovalnica in je potrebna glede na okoliščine posameznega zavarovalnega primera.

NAŠA PREDNOST: Drugo mnenje ni potrebno! S tem prihranite dragocen čas in pričnete z zdravljenjem takoj!

Organizacija zdravljenja poteka na naslednjih območjih:

  • za rakava obolenja: Evropa (razen Švice)
  • za presaditev kostnega mozga: ves svet

Seznam najbolj primernih zdravstvenih ustanov sestavi izvajalec storitev Madanes Healthcare Sevices, pri čemer se zavarovancu ponudi zdravljenje v najmanj treh zdravstvenih ustanovah, ki so po strokovnem mnenju izvajalca najbolj primerne za obravnavo prijavljenega zavarovalnega primera.

Zavarovalna vsota in kritja

  • Zavarovalna vsota (na leto): 200.000 EUR za zdravljenje rakavih obolenj;
  • Zavarovalna vsota (na leto) : 850.000 EUR za presaditev kostnega mozga;
  • Možnost izbire odbitne franšize oz. samo udeležbe pri škodnem primeru v višini 5.000 EUR

Čakalna doba:

  • Za rakava obolenja ni zavarovalnega kritja v čakalni dobi, in sicer v obdobju štirih (4) mesecev od datuma začetka veljavnosti zavarovalne police.
  • Za presaditev kostnega mozga ni zavarovalnega kritja v čakalni dobi, in sicer v obdobju šestih (6) mesecev od datuma začetka veljavnosti zavarovalne police.
 

Pogosta vprašanja
Merkur Brez meja

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko vse zdrave osebe ob upoštevanjem naslednjih pristopnih starostih: najnižja pristopna starost: 0 let; najvišja pristopna starost: 64 let; najvišja starost ob poteku: 65 let.

Koliko znaša zavarovalna doba?

Zavarovalna doba znaša 1 leto z avtomatskim podaljšanjem (permanentna pogodba); zavarovalec mora skladno s Splošnimi pogoji, najkasneje en mesec pred koncem tekočega zavarovalnega leta, podati pisno odstopno izjavo, v nasprotnem primeru zavarovanje velja nadaljnje zavarovalno leto in s tem tudi obveznost poravnavanja premije.

Kdo je izvajalec zdravstvenih storitev v tujini?

Izvajalec je družba Madanes Advanced Healthcare Services Ltd, Hashlosha Street 2, Tel Aviv, Izrael in je storitveno podjetje, ki organizira vse storitve povezane z zavarovalno pogodbo.

Kaj je krito v primeru rakavega obolenja?

•prevoz, transfer in nastanitev zavarovanca in enega spremljevalca (spremljevalcu se krije prenočišče do 10 dni do zneska 130 EUR na dan), vključno s sprejemom na letališču in prevozom v hotel; • oziroma zdravstveno ustanovo in nastanitvijo zavarovanca in spremljevalca v hotelu; • prevoz iz hotela oziroma bivališča in nazaj v zdravstveno ustanovo med preiskavami oziroma zdravljenjem; • preiskave zdravnikov in zdravnikov specialistov, diagnostične in terapevtske zdravstvene intervencije, transplantacije, posege potrebne za rekonstrukcijsko zdravljenje, predpisana zdravila; • pomoč zavarovancu in spremljevalcu pri pridobivanju viz za namen zdravljenja v ciljni državi; • storitve tolmačenja in prevajanja za zavarovanca v izbrani zdravstveni ustanovi v času zdravljenja.

Kaj je krito v primeru presaditve kostnega mozga?

• strošek povratne letalske karte za zavarovanca in enega spremljevalca oziroma dveh spremljevalcev, če je zavarovanec otrok do zneska 5.000 EUR; • posebni stroški prevoza, v kolikor zavarovanec iz medicinskih razlogov ni sposoben letenja, do zneska 25.000 EUR; • namestitev zavarovanca in spremljevalca v hotelu do zneska 55.000 EUR; • izdatki pri zagotavljanju izvedenskega zdravnika v domači državi; • prevoz v zdravstveno ustanovo; • zdravljenje za opravljeno diagnosticirano bolezen (zdravljenje in hospitalizacija v dogovorjeni bolnišnici, medicinska ekipa in izdatki operacijske sobe med presaditvijo in zdravljenjem, hospitalizacija v bolnišnici do 30 dni pred presaditvijo, zdravstveni in laboratorijski testi, predpisana zdravila v času hospitalizacije).

Kakšni so starostni razredi?

Premija se avtomatsko povečuje z napredovanjem zavarovanca iz posameznega starostnega razreda v višji starostni razred v skladu s splošnimi pogoji, in sicer: 1. od rojstva do vključno 17. leta; 2. od 18. do vključno 25. leta; 3. od 26. do vključno 30. leta; 4. od 31 do vključno 35. leta; 5. od 36. do vključno 40. leta; 6. od 41. do vključno 45. leta; 7. od 46. do vključno 50. leta; 8. od 51. do vključno 55. leta; 9. od 56 do vključno 60. leta; 10. od 61 do vključno 65 leta.