Zakaj skleniti naložbeno življenjsko zavarovanje?

Zakaj skleniti naložbeno življenjsko zavarovanje?

Naložbena življenjska zavarovanja vsebujejo dve komponenti. Zavarovanje (po navadi za primer smrti) in naložbo. Zavarovanje za primer smrti pomeni določeno stopnjo finančne varnosti za celotno družino, medtem ko naložba skrbi za varčevanje in plemenitenje sredstev na finančnih trgih. S tem, ko se sredstva vlagajo v finančne trge, se prevzame tudi določeno naložbeno tveganje, zato je dobro, da se take vrste zavarovanj sklepa na dolgi rok, kjer je večja verjetnost, da bo ob koncu zavarovanja premoženje vredno več.


Je možna predčasna prekinitev naložbenega življenjskega zavarovanja?

Predčasna prekinitev naložbenega življenjskega zavarovanje je mogoča skladno z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji. Vendar predčasne prekinitve ne svetujemo, če ni resnično nujno potrebno, saj pri tem izgubite določena privarčevana sredstva. Najmanj ugodna je prekinitev v letih takoj po sklenitvi, saj so v tem času stroški največji. Dlje časa imate sklenjeno zavarovanje, boljše se odkupne vrednosti. Vsekakor je najbolje naložbeno življenjsko zavarovanje imeti sklenjeno do konca zavarovalne dobe. 


Je prekinitev naložbenega življenjskega zavarovanja v času krize/recesije/depresije dobra ideja?

Glede na to, da se naložbeno življenjsko zavarovanje sklepa na dolgi rok, se prekinitev v času krize ne priporoča. Po navadi vrednost enote premoženja v krizi lahko pade in imate poleg stroškov prekinitve, tudi manjšo vrednost premoženja. V teh primerih je tako bolje, da se naložbeno življenjsko zavarovanje ne prekinja.


Kaj če ne morem več plačevati premije?

V tem primeru lahko glede na vsakokrat veljavne splošne pogoje zaprosite za odlog plačevanja premije, lahko pa tudi zmanjšate zavarovalno vsoto, kar ima za posledico tudi manjšo mesečno premijo.


Kaj se zgodi ob poteku naložbenega življenjskega zavarovanja?

Lahko se odločite za enkratno izplačilo, oziroma izplačilo v obliki rente. Lahko pa podaljšate zavarovalno dobo in vam zavarovanje, skupaj z vsemi kritji in naložbami, teče naprej.


Kaj storiti v primeru, da nimam druge izbire in da nujno potrebujem sredstva?

V tem primeru lahko skladno z vsakokrat veljavnimi splošni pogoji zaprosite za predujem, zavarovanje pa ostane aktivno in se nadaljuje tudi vplačevanje premije.


Kako je s plačilom davka oz. kakšne so davčne ugodnosti pri izplačilu življenjskih zavarovanj?

Zakonu o dohodnini določa, da izplačila oz. prihodki iz življenjskih zavarovanj (tudi naložbenih), niso obdavčeni, vendar le, če sta izpolnjena oba spodnja pogoja:

  • je od začetka zavarovanja minilo vsaj 10 let (zavarovalna doba 10 let ali več) in
  • je zavarovalec hkrati tudi upravičenec izplačila.

Prav tako se za življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 let in več, ne plačuje 8,5% davek od prometa z zavarovalnimi posli.