Splošni pogoji uporabe Portala za stranke Moj Merkur in politika zasebnosti

Splošni pogoji uporabe Portala za stranke Merkur zavarovalnice (v nadaljevanju: splošni pogoji), določajo pravice in obveznosti uporabnikov ter pogoje uporabe spletne aplikacije Portal za stranke (v nadaljevanju: spletna aplikacija). Ti splošni pogoji uporabe zavezujejo vse uporabnike spletne aplikacije. Splošni pogoji so pravno zavezujoči, z njimi se morate seznaniti in jih sprejeti ob registraciji, ki je pogoj za uporabo spletne aplikacije. Nato je potrebno sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo spletne aplikacije. Pogoje uporabe lahko sprejmete in s tem uporabljate spletno aplikacijo samo, če ste polnoletni in vam ni bila odvzeta poslovna sposobnost.

Uporaba spletne aplikacije vam v primeru, da imate pri Merkur zavarovalnici, d.d. (v nadaljevanju zavarovalnica) sklenjeno pogodbo o zavarovanju, omogoča brezplačen dostop do podatkov o sklenjenih zavarovanjih in obveščanje o novostih v ponudbi in drugimi informacijami ter dogodki, povezanimi s poslovanjem Merkur zavarovalnice.

Z registracijo uporabnik potrjuje, da se je seznanil s temi splošnimi pogoji ter se z njimi strinja. Splošni pogoji so uporabniku ves čas na voljo na spletni strani: …


Registracija in prijava

Svoje zavarovalne police lahko pregledujete in v določenem obsegu z njimi upravljate, če ste registrirani v spletno aplikacijo in imate na zavarovalnih policah vlogo zavarovalca.

Za uporabo spletne aplikacije se registrirate z vpisom naslednjih podatkov: številka zavarovalne police, davčna številka, elektronski naslov (uporabniško ime) in geslo. Na navedeni elektronski naslov vam bo zavarovalnica poslala potrditveno sporočilo (PIN) s časovno omejeno (24-urno) aktivacijsko povezavo za zaključek postopka registracije. Registracija je uspešno zaključena s potrditvijo veljavnosti vašega elektronskega naslova.

V primeru, da ne želite vnesti vseh obveznih podatkov, postopka registracije ni mogoče uspešno zaključiti. V postopku registracije morate posebej označiti, da ste prebrali te splošne pogoje ter se z njimi strinjate.

Ob nadaljnjih prijavah za dostop uporabite svoje uporabniško ime in potrjeno geslo (v nadaljevanju: registriran uporabnik). Registriran uporabnik lahko svoje geslo kadarkoli spremeni. Spletno aplikacijo lahko uporabljate izključno v skladu z nameni, predvidenimi v teh splošnih pogojih uporabe.


Pravice in obveznosti registriranega uporabnika

Uporabnik je dolžan zagotoviti pravilen vnos vseh svojih podatkov. Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime, geslo ter onemogočiti dostop tretjim osebam. Uporabnik prevzema polno odgovornost za vse aktivnosti in poslovanje, ki bojo storjeni z njegovim uporabniškim imenom in geslom.

V primeru ugotovljene nepooblaščene uporabe na e-naslov: info@merkur-zav.si nemudoma vložite zahtevek za izbris vašega uporabniškega računa. V zahtevku navedite svoje identifikacijske podatke, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po izbrisu vam bo zavarovalnica omogočila ponovno registracijo z novim uporabniškim imenom in geslom.

Zavarovalnica vse podatke, ki jih prejme ob vaši registraciji za uporabo spletne aplikacije ali neposredno ob njeni uporabi, varuje kot zaupne in na način, da se prepreči njihova nepooblaščena ali nezakonita obdelava, nenamerna izguba, uničenje ali sprememba. Merkur zavarovalnica si pridržuje pravico, da uporabniku kadarkoli blokira uporabniško ime in dostop do spletne aplikacije ali izbriše njegovo uporabniško ime, če ugotovi, da je uporabnik zlorabil spletno aplikacijo ali ravnal v nasprotju s temi pogoji uporabe.

Z uporabo spletne aplikacije lahko brez obvestila zavarovalnici kadarkoli prenehate. Če želite izbris svojega uporabniškega računa, to pisno sporočite zavarovalnici na e-naslov info@merkur-zav.si ali na naslov Merkur zavarovalnica, d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana.


Varstvo osebnih podatkov

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabe lahko zavarovalnica obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja.

Spletne strani zavarovalnice in spletne aplikacije uporabljajo tehnologije za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletnih aplikacij in napravi, s katero dostopate do spletne strani (piškotki). Več informacij o piškotkih si lahko preberete v Politiki piškotkov na spletni strani https://www.merkur-zav.si/politika-piskotkov.

Zavarovalnica v sklopu spletne aplikacije obdeluje naslednje osebne podatke:

 • podatke ob registraciji (številka zavarovalne police, davčna številka, elektronski naslov, geslo),
 • podatke ob prijavi (elektronski naslov, geslo),
 • podatke o zavarovalnih policah (premoženjskih, življenjskih zavarovanj), podatke o naročilih zastopnika, podatke o stanju in strukturi privarčevanih sredstev iz zavarovanj in drugih naložb, informativni izračun vrednosti zavarovalne police naložbenega, investicijskega ali pokojninskega zavarovanja, podatke na obrazcih in vlogah za sporočanje podatkov in zahtevkov v zvezi z zavarovalnimi policami, podatke o plačilih po posamezni zavarovalni polici, podatke o prijavljenih škodah,
 • podatke o uporabi spletne aplikacije (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov).

Navedene osebne podatke zavarovalnica obdeluje za naslednje namene:

 • omogočanje dostopa do spletne aplikacije in omogočanje njene uporabe ter delovanja vseh funkcionalnosti;
 • zagotavljanje vodenja  točnih in ažurnih podatkov na način, da se bo v primeru dvoma slednje lahko preverilo neposredno z vpogledom v uradne evidence ter javne registre (npr. Centralni register prebivalstva).

Osebne podatke iz spletne aplikacije lahko, v našem imenu in za naš račun ter po naših pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji zavarovalnice, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Prav tako se lahko osebni podatki iz spletne aplikacije razkrijejo nadzornim organom v okviru konkretnega postopka, ki ga vodijo, ter drugim uporabnikom, ki za to izkažejo zakonito pravno podlago. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk zavarovalnice je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani zavarovalnice www.merkur-zav.si.

Zavarovalnica vaše osebne podatke, pridobljene preko uporabe spletne aplikacije, hrani ves čas vaše uporabe spletne aplikacije in še 10 let po prenehanju uporabe.

V primeru, da posameznik, ki je uporabljal in/ali se je registriral za uporabo spletne aplikacije, ne sprejme teh (spremenjenih) splošnih pogojev uporabe, aplikacije ne more več uporabljati. V tem primeru bo zavarovalnica izbrisala oziroma anonimizirala vse podatke, ki jih je pridobila pred spremembo teh splošnih pogojev uporabe.

Uporabnik aplikacije (tudi: posameznik) lahko kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Merkur zavarovalnica, d.d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: varstvo.podatkov@merkur-zav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh zavarovalnice https://www.merkur-zav.si/politika-zasebnosti.


Vsebina v okviru spletne aplikacije

V spletni aplikaciji ne morete sami spreminjati podatkov o svojem zavarovanju.

Registriran uporabnik, ki želi vpogledovati v svoja aktivna zavarovanja, mora svojo istovetnost verificirati z vpisom svojega elektronskega naslova in gesla. Po ugotovljeni istovetnosti lahko:

 • vpogleduje v prijavljene zavarovalne primere,
 • vpogleduje v svoja aktivna zavarovanja,
 • vpogleduje v opravljena plačila premije,
 • pregleduje svoje neporavnane obveznosti,
 • pregleduje obvestila in dokumente zavarovalnice.

Vsi podatki v spletni aplikaciji so zgolj informativne narave in ne pomenijo dokaza o sklenjenem zavarovanju ali o njegovi vsebini, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz sklenjenega zavarovanja. Privzeta vsebina aplikacij so tudi vsebine trženjske narave in so namenjene informiranju uporabnikov aplikacij o novostih glede produktov in storitev Merkur zavarovalnice.


Odgovornost zavarovalnice

Vse aplikacije uporabljate na lastno odgovornost. Niti zavarovalnica niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi aplikacij, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v aplikacijah, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe aplikacij ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da niste zavarovali uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz aplikacij ter ohranili njihove zaupnosti. Izključitve odgovornosti zavarovalnice veljajo ne glede na to, ali je bila zavarovalnica seznanjena z nastankom tovrstne škode ali pa bi se morala ali mogla zavedati možnosti njenega nastanka. Zavarovalnica tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last zavarovalnice.


Avtorske pravice

Celotna vsebina aplikacij je last zavarovalnice in je lahko predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine.


Spremembe splošnih pogojev uporabe

Merkur zavarovalnica si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez razloga spremeni ali dopolni te splošne pogoje uporabe, ki začnejo veljati z dnem objave. Uporabniki bodo o morebitnih spremembah obveščeni z obvestilom v spletni aplikaciji. Z vstopom v spletno aplikacijo se uporabnik strinja z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji uporabe. Uporabnik, ki se ne strinja s spremembo splošnih pogojev, mora poskrbeti za preklic in izbris svojega uporabniškega imena.