Profesionalna Prodaja Merkur

PPM pisarna Ljubljana
Dunajska 58, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01/300 54 13
Elektronski naslov: ppm@merkur-zav.si 

PPM pisarna Maribor 1
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 30 91
Mob: 051/231 505

PPM pisarna Maribor 2
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Tel.: 02/252 60 94
Mob: 051/662 196

PPM pisarna Koper
Ferrarska ulica 14, 6000 Koper 
Tel.: 05/663 82 50
Mob: 051/662 195

PPM pisarna Novo mesto
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto 
Tel.: 07/332 42 36

PPM pisarna Kranj
Ulica Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj
Tel.: 04/202 08 60

PPM pisarna Celje
Mariborska cesta 1 B3000 Celje

Tel.: 03/425 08 23, 03/425 08 26, 03/425 08 27

PPM pisarna Murska Sobota
Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota 
Tel.: 02/520 39 80, 
Mob: 051/662 199