Notranji revizor (m/ž)

Merkur zavarovalnica je del mednarodne zavarovalniške skupine Merkur, ene najstarejših zavarovalnic v Evropi. Delovanje Merkur zavarovalniške skupine ter s tem tudi Merkur zavarovalnice je že od samega začetka usmerjeno v zagotavljanje varnosti človeku. Svojim zavarovancem in zaposlenim zato že danes pomagamo živeti tako, da bomo jutri izžarevali zdrav življenjski stil in veselje do življenja. Z sloganom »Danes za vaš jutri« sporočamo poslovno filozofijo, ki poudarja optimizem, vitalnost ter zdrav način življenja.

V našo ekipo vabimo

notranjega revizorja (m/ž),

Opis dela:

 • preverjanje in ocenjevanje procesov upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja zavarovalnice;
 • preverjanje in ocenjevanje sistema notranjih kontrol, ki zagotavlja uspešno in učinkovito poslovanje zavarovalnice ter varovanje sredstev pred izgubo;
 • preverjanje in ocenjevanje sistema notranjih kontrol, ki zagotavlja skladnost z zakoni in drugimi ter notranjimi pravili zavarovalnice;
 • preverjanje in ocenjevanje sistema notranjih kontrol, ki zagotavlja zanesljivost, pravočasnost, preglednost notranjega in zunanjega poročanja zavarovalnice;
 • priprava dolgoročnega in letnega načrta dela notranje revizije;
 • priprava poročil o opravljenih pregledih poslovanja s predlogi za izboljšanje poslovanja;
 • obveščanje uprave, nadzornega sveta in revizijske komisije o opravljenih pregledih ter ugotovitvah;
 • optimizacija poslovnih procesov v lasti.

Pričakujemo:

 • aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika;
 • visoko ali univerzitetno izobrazbo in vsaj 3 leta delovnih izkušenj;
 • izpolnjevanje pogojev po 52. členu ZZavar-1 (nosilci ključne funkcije);
 • pridobljeni naziv preizkušeni notranji revizor.

Prednost v izbornem postopku bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v zavarovalnici ali drugi primerljivi finančni instituciji, ki jo nadzira pristojni regulator trga

Nudimo:

 • redno zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečno poskusno dobo;
 • delo v  dinamičnem in prijetnem delovnem okolju;
 • pridobivanje izkušenj v mednarodnem okolju, kjer je v ospredju strokovna rast posameznika;
 • delo v podjetju, kjer so naše vrednote: skrb za zdravje, doseganje skupnih ciljev, pošteni medosebni odnosi ter odprta komunikacija.

Prijave:

 • do petka, 2.4.2021
 • pošljite življenjepis in motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini
 • na zaposlitev@merkur-zav.si

Vse prijave bomo obravnavali strogo zaupno. Prijav, ki ne izpolnjujejo pogojev, ne bomo obravnavali.

Vabimo vas, da postanete del ponosne tradicije, ki traja že od leta 1798.