Merkur Top Invest

Investirajte v svoje sanje: izkoristite priložnosti, fleksibilno investirajte, oplemenitite premoženje. Imate sanje in cilje za prihodnost? Svoja pričakovanja lahko uresničite s ciljno usmerjenim investiranjem na mednarodnih trgih. Naložbeno življenjsko zavarovanje Merkur Top Invest združuje varčevanje, vezano na investicijske sklade, in življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Obvestilo 14.7.2020

Preberite si več o spremembah imen skladov in združitvah skladov na tej povezavi.

 

Prednosti
Merkur Top Invest

 • Hand with coins

  Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem

 • Clock and money sign

  Možnost investiranja v štiri različne sklade

 • People thinking

  Možnost prenosa sredstev med skladi in menjave naložbene strategije

 • Receipt

  Obročno ali enkratno plačilo zavarovalne premije

Woman with tea.
 

Pogosta vprašanja
Merkur Top Invest

Komu je namenjen produkt?

Produkt je namenjen osebam, ki želijo skleniti življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem z možnostjo tekočega plačevanja premije ali možnostjo enkratnega vplačila premije za celotno zavarovalno obdobje in želijo imeti možnost izbire naložbene strategije.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14. in 75. letom starosti.

Kako je sestavljen donos investicijskih skladov?

Donos je rezultat naložbene politike in tržnega razvoja. Izhaja iz dividend, obresti, kapitalskih dobičkov in razvoja skladovega premoženja in se vnaprej ne more določiti.

Lahko stranka sama izbere naložbeno strategijo?

Stranka lahko izbere strategijo v skladu z njenimi cilji, pričakovanji glede donosnosti in nagnjenosti k rizikom. V osnovi ima lahko naložbena politika dinamično strategijo (samo naložbe v delniške sklade), uravnoteženo strategijo (enakomerna razporeditev med delniške in obvezniške sklade) ali konzervativno strategijo (večji delež v skladu obveznic in brez naložbe v visoko tvegane sklade).