Merkur Zelena prihodnost - s certifikatom za naložbe v trajnostni razvoj

Inovativno naložbeno življenjsko zavarovanje združuje vse pomembne vidike za varno prihodnost:

 • varčevanje vezano na investicijske sklade, ki večji del svojih naložb vlagajo v razvoj trajnostnih rešitev ter v zelene in obnovljive vire energije;
 • življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto, ki se izplača v primeru smrti zavarovanca.
 • s certifikatom Ecolabel za trajnostne finančne naložbe - s sklenitvijo zavarovanja skrbite tudi za bolj čisto in zdravo okolje

Certfikat Ecolabel izdaja avstrijsko ministrstvo za okolje. S pridobitvijo certifikata Ecolabel se bomo kot prvi v Sloveniji pridružili uglednim tujim finančnim inštitucijam, ki jim skrb za okolje predstavlja del poslovne kulture. Več o certifikatu Ecolabel.

Merkur Zelena prihodnost - celostna rešitev z enim zavarovanjem!


Izbira se lahko med dvema metodama upravljanja skladov, kar pomeni, da zavarovanec lahko sam izbere metodo upravljanja skladov in posledično tudi eno izmed naložbenih strategij. Lahko pa to odločitev prepusti zavarovalnici, ki sredstva upravlja najbolj optimalno glede na več faktorjev v življenjskem ciklu produkta. Metodi upravljanja skladov sta:

 1. Življenjski cikel, kjer je upravljanje naložb je v domeni zavarovalnice in se prilagaja tekom trajanja zavarovanja
 2. Moja izbira, kjer zavarovanec sam izbere eno izmed naložbenih strategij:


Skrbnik sklada je družba za upravljanje skladov Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft , skrbniška banka je Bank Gutmann AG, upravljavec naložbenih strategij pa Metis Invest GmbH

Naložbe se nalagajo v tri investicijske sklade skladov, ki imajo certifikat Ecolabel za trajnostne finančne naložbe. Tako s sklenitvijo naložbenega življenjskega zavarovanja Merkur Zelena prihodnost, poleg sebe, skrbite tudi za okolje in bolj zeleno prihodnost.


Dokumenti s ključnimi informacijami se nahajajo na tej povezavi.

 

Prednosti
Merkur Zelena prihodnost

 • World

  Certifikat Ecolabel za trajnostne finančne naložbe

 • Denar

  Naložbeni element za bolj brezskrbno prihodnost

 • Delnice

  Lastna izbira metode upravljanja in naložbene strategije

 • Družina

  Finančna varnost za vso družino

Pink Piggy Bank
 

Pogosta vprašanja
Merkur Zelena prihodnost

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko osebe od dopolnjenega 14. leta do 70. leta starosti.

Kolikšna je največja zavarovalna vsota in zavarovalna doba?

Minimalna letna premija znaša 360 EUR oz. 30 EUR na mesec. Zavarovanje se lahko sklene za dobo od 10 do 40 let, pri čemer je potek zavarovanja najkasneje v letu, ko zavarovanec dopolni 85.let.

Kaj pomeni izraz naložbeno življenjsko zavarovanje?

Naložbeno življenjsko zavarovanje združuje varčevanje, vezano na sklade oziroma naložbene strategije ter življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto. Z zavarovanjem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje, povezano s spremembo vrednosti skladov.

Kaj se zgodi ob doživetju in kaj ob smrti?

Ob doživetju se izplača denarna vrednost naložbenega dela zavarovalne pogodbe, ki se izračuna na prodajni dan, glede na število enot premoženja, v katere je naložena naložbena premija. V primeru smrti zavarovanca tekom trajanja zavarovanja se upravičencem izplača znesek zavarovalne vsote za primer smrti, ki je navedena na takrat veljavni zavarovalni polici ali denarna vrednost naložbenega dela zavarovalne pogodbe. Izplača se znesek, ki je višji.

Je možen predujem oz. predčasno izplačilo?

Po preteku treh let od začetka zavarovanja, oziroma, ko so plačane tri letne premije, je možno tako izplačilo predujma kot predčasna prekinitev- odkup zavarovanja.