Merkur Komplet

Merkur zavarovalnici smo na podlagi izkušenj in znanja na edinstven način združili življenjsko/varčevalno in zdravstveno/ nezgodno zavarovalno komponento.
Z življenjskim zavarovanjem Merkur Komplet omogočamo najkvalitetnejšo zaščito tekom celotnega aktivnega življenjskega obdobja.

 

Prednosti
Merkur Komplet

 • Hand holding money

  Ob doživetju izplačilo zavarovalne vsote in dobička

 • two syringes

  Kritje za primer nastanka 17 hudih bolezni

 • Hand holding human figure

  Kritje za primer naravne in nezgodne smrti

 • list and pen

  Izplačilo v enkratnem znesku ali v obliki rente

Family.
 

Pogosta vprašanja
Merkur Komplet

Komu je namenjen produkt?

Produkt je namenjen osebam, ki so pripravljene skleniti dolgoročno zavarovanje in nameravajo ostati v zavarovanju do konca dogovorjene zavarovalne dobe. Primeren je za osebe, ki želijo življenjsko zavarovanje za primer naravne in nezgodne smrti, primer nastanka določene hude bolezni, po poteku zavarovalne dobe (ob doživetju) pa izplačilo zavarovalne vsote in pripisane udeležbe na dobičku v enkratnem znesku ali v obliki rentnih izplačil.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14. in 65. letom starosti.

Za katero zavarovalno dobo je možno skleniti zavarovanje?

Možne zavarovalne dobe so od 1 do 25 let.

Kdo krije stroške v primeru morebitnega zdravniškega pregleda?

Zdravniški pregled v celoti krije Merkur zavarovalnica.