Merkur bolezni

Človek ima posebno dragocenost: zdravje. S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja Merkur Bolezni si zagotovite zavarovalno kritje za 40 hudih bolezni. S tem zavarovanjem si zagotovite finančno pomoč, ki vam olajša nadomestitev izgube dohodka in vam omogoči, da lahko primerno in prednostno poskrbite za svoje zdravje.

 

Prednosti
Merkur bolezni

 • A leaf and pills

  Zavarovalno kritje za primer nastanka 40 bolezni

 • Shaking hands

  Možnost individualnega sklepanja

 • Hand juggling balls

  Opcija paketnega zavarovanja

 • Receipt

  Visoke zavarovalne vsote

 

Pogosta vprašanja
Merkur bolezni

Komu je namenjen produkt?

Namenjen je osebam, ki se zavedajo nevarnosti nastanka hudih bolezni, vendar ne želijo po nastanku prve krite hude bolezni takojšnjega prenehanja zavarovalne pogodbe, temveč želijo ohraniti zavarovalno kritje za druge hude bolezni. Produkt je primeren za osebe, ki želijo imeti visoke zavarovalne vsote za kritje hudih bolezni (tudi 50.000 EUR in več).

Ali se v primeru obolenja za eno bolezen zavarovanje prekine?

Ne. V primeru obolenja za eno od hudih bolezni, se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota; zavarovanje ostane v veljavi, premija pa se neha plačevati.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 14. in 60. letom starosti.

Ali je možno glavnemu zavarovanju dodati še kakšno kritje?

Da. Sklene se lahko tudi zavarovanje za predinvazivno stanje raka.