• Merkur Zelena prihodnostNaložbeno življenjsko zavarovanje - NOVO!

  Merkur Zelena prihodnost

  Merkur Zelena prihodnostMerkurZelena prihodnost

  Predstavljamo vam novo trajnostno naravnano naložbeno življenjsko zavarovanje Merkur Zelana prihodnost. Zavarovanje pod eno streho združuje varnost, varčevanje ter naložbo za plemenitenje sredstev. S sklenitvijo zavarovanja pa skrbite tudi za okolje, saj imajo naložbeni skladi certifikat za trajnostne finančne naložbe Ecolabel.

  Family in the kitchen.
 • Merkur KompletKritje za doživetje, smrt, določene hude bolezni

  Življenjsko zavarovanje za doživetje, predčasno smrt ter primer določene hude bolezni.

  Merkur KompletMerkurKomplet

  V Merkur zavarovalnici smo na podlagi izkušenj in znanja na edinstven način združili življenjsko/varčevalno in zdravstveno/ nezgodno zavarovalno komponento.
  Z življenjskim zavarovanjem Merkur Komplet omogočamo najkvalitetnejšo zaščito tekom celotnega aktivnega življenjskega obdobja. Številne prednosti življenjskega zavarovanja novih dimenzij postavljamo pod skupni naziv "skrb", ki povezuje med seboj tri zelo pomembna življenjska področja: Skrb za družino, skrb za zdravje in skrb za starost.

  Family smiling in the kitchen.
 • Merkur Riziko in Padajoči RizikoZavarovanje za riziko smrti

  Kritje samo za primer smrti.

  Merkur Riziko in Padajoči RizikoMerkurRiziko

   

  Produkt je primeren za stranke, ki imajo potrebo po zelo visokem zavarovanju za primer smrti ob npr. najemu visokih kreditov.

  V primeru nezgodne smrti zavarovanca med zavarovalno dobo se, če je tako dogovorjeno izplača tudi enkratna ali dvakratna dodatna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

  Višina letne premije je odvisna od dejstva ali je zavarovanec kadilec ali nekadilec.

   

  Guy on a motorcycle.
 • Merkur ŽivljenjeŽivljenjsko zavarovanje za doživetje

  Možnost enkratnega vplačila premij ali obročnega plačevanja premij.

  Merkur ŽivljenjeMerkurŽivljenje

  Poskrbite za svojo prihodnost. S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Merkur Prihodnost boste postavili dobre temelje svoji finančni varnosti. Merkur Prihodnost je življenjsko zavarovanje za doživetje. Namenjeno je vsem, ki želijo z vplačilom enkratne premije ali obročnimi vplačili zagotoviti sebi ali svojim najbližjim izplačilo določene zavarovalne vsote, ki se jo ob poteku zavarovanja lahko izplača v obliki enkratnega izplačila ali v obliki rentnih izplačil.

  Girl hugging a guy.
 • Merkur Pogrebni stroškiDoživljenjsko zavarovanje za primer smrti

  Vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti.

  Merkur Pogrebni stroškiMerkurPogrebni stroški

  Varnost in dostojanstvo za pomemben del vašega življenja: vaše slovo. Smrt sodi k življenju vsakega človeka. Zaradi tega je treba pravočasno poskrbeti tudi za zagotovitev kritja pogrebnih stroškov - prej se odločite za sklenitev zavarovanja Merkur pogrebni stroški, nižje so premije.

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Merkur pogrebni stroški zavarovane osebe pridobijo doživljenjsko zavarovanje, s katerim pridobijo finančno varnost za pogrebne stroške.

  Yoga girl.
 • Older couple walking on the beach.
 

Pogosta vprašanja
Življenjsko zavarovanje

Kakšna je razlika med klasičnim in riziko življenjskim zavarovanjem?

Tako klasično kot riziko življenjsko zavarovanje vam nudita varnost in izplačilo zavarovalne vsote vašim upravičencem v primeru vaše naravne oz. nezgodne smrti. Razlika je v tem, da klasično življenjsko zavarovanje udeleženo na dobičku in ponuja izplačilo tudi ob poteku zavarovalne dobe. V nasprotju pa riziko življenjsko zavarovanje nudi višja kritja (primerna za večje finančne obveznosti npr. najetje kredita,...).

Kaj je naložbeno zavarovanje Top invest?

Gre za življenjsko zavarovanje, ki združuje varčevanje, vezano na investicijske sklade ter življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Katere prednosti mi nudi Življenjsko zavarovanje Merkur Komplet?

Življenjsko zavarovanje Merkur Komplet nudi varnost tako v primeru naravne ali nezgodne smrti kot v primeru 17 hudih bolezni.