Bolniška odsotnost z dela

 • V primeru daljše bolniške odsotnosti zavarovanca z dela zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno mesečno nadomestilo.

 • Sklenitelj zavarovanja lahko izbira med mesečnimi nadomestili v višini 150, 300 ali 500 EUR.

 • Največje število mesečnih nadomestil je opredeljeno z zavarovalno pogodbo; izbira se lahko med 12 in 24 nadomestili.

 • Zavarovalno kritje za bolezni se začne tri mesece po začetku zavarovanja.

 • Permanentna zavarovalna pogodba

 

Prednosti
Bolniška odsotnost z dela

 • Receipt

  Mesečna nadomestila ob bolniški odsotnosti z dela

 • Clock and money sign

  Možnost prejemanja tudi do 24 mesečnih nadomestil

 • Figure in a shield

  Fleksibilnost pri izbiri višine mesečnih nadomestil

Guy reading.
 

Pogosta vprašanja
Bolniška odsotnost z dela

Komu je namenjen produkt?

Osebam, ki so zelo odvisne od lastnih finančnih prihodkov.

Kdo se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko posamezniki med 18. in 60. letom starosti.

Za katero zavarovalno dobo je možno skleniti zavarovanje?

Zavarovalna pogodba je permanentne narave.

Možnost izbire višine mesečnega nadomestila?

Da. Sklenitelj zavarovanja lahko izbira med mesečnimi nadomestili v višini 150, 300 ali 500 EUR.