• Merkur KompletKritje za doživetje, smrt, določene hude bolezni, udeležba na dobičku

  Življenjsko zavarovanje za doživetje, predčasno smrt ter primer določene hude bolezni z udeležbo na dobičku.

  Merkur KompletMerkurKomplet

  Merkur zavarovalnici smo na podlagi izkušenj in znanja na edinstven način združili življenjsko/varčevalno in zdravstveno/ nezgodno zavarovalno komponento.
  Z življenjskim zavarovanjem Merkur Komplet omogočamo najkvalitetnejšo zaščito tekom celotnega aktivnega življenjskega obdobja. Številne prednosti življenjskega zavarovanja novih dimenzij postavljamo pod skupni naziv "skrb", ki povezuje med seboj tri zelo pomembna življenjska področja: Skrb za družino, skrb za zdravje in skrb za starost.

  Family smiling in the kitchen.
 • Merkur RizikoZavarovanje za riziko smrti

  Kritje samo za primer smrti.

  Merkur RizikoMerkurRiziko

   

  Produkt je primeren za stranke, ki imajo potrebo po zelo visokem zavarovanju za primer smrti ob npr. najemu visokih kreditov.

  V primeru nezgodne smrti zavarovanca med zavarovalno dobo se, če je tako dogovorjeno izplača tudi enkratna ali dvakratna dodatna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

  Višina letne premije je odvisna od dejstva ali je zavarovanec kadilec ali nekadilec.

   

  Guy on a motorcycle.
 • Merkur Pogrebni stroškiDoživljenjsko zavarovanje za primer smrti brez udeležbe na dobičku

  Vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti.

  Merkur Pogrebni stroškiMerkurPogrebni stroški

  Varnost in dostojanstvo za pomemben del vašega življenja: vaše slovo. Smrt sodi k življenju vsakega človeka. Zaradi tega je treba pravočasno poskrbeti tudi za zagotovitev kritja pogrebnih stroškov - prej se odločite za sklenitev zavarovanja Merkur pogrebni stroški, nižje so premije.

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Merkur pogrebni stroški zavarovane osebe pridobijo doživljenjsko zavarovanje, s katerim pridobijo finančno varnost za pogrebne stroške.

  Yoga girl.
 • Merkur ŽivljenjeŽivljenjsko zavarovanje za doživetje z udeležbo na dobičku

  Možnost enkratnega vplačila premij ali obročnega plačevanja premij.

  Merkur ŽivljenjeMerkurŽivljenje

  Poskrbite za svojo prihodnost. S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Merkur Prihodnost boste postavili dobre temelje svoji finančni varnosti. Merkur Prihodnost je življenjsko zavarovanje za doživetje z udeležbo pri dobičku. Namenjeno je vsem, ki želijo z vplačilom enkratne premije ali obročnimi vplačili zagotoviti sebi ali svojim najbližjim izplačilo določene zavarovalne vsote, ki se jo ob poteku zavarovanja lahko izplača v obliki enkratnega izplačila ali v obliki rentnih izplačil.

  Girl hugging a guy.
 • Merkur KlasikaVarčevalni produkt z možnostjo rentnih izplačil

  Možnost obročnega plačevanja premij ali enkratno plačilo premije.

  Merkur KlasikaMerkurKlasika

  Prilagodljivo zavarovanje za celotno življenjsko obdobje: klasično življenjsko zavarovanje je rešitev za celotno življenjsko obdobje. Nudi varnost v primeru smrti, istočasno krepi finančno premoženje in vam tako olajša uresničitev sanj. Če vaša življenjska situacija zahteva finančno pomoč, se lahko odločite za premije prosto zavarovanje ali za predujem ali pa za odkup zavarovanja (v skladu z določili zavarovalnih pogojev).

  Guy drinking coffee.
 • Merkur Padajoči rizikoFinančna varnost za svojce zavarovanca v primeru smrti zavarovanca

  Življenjsko zavarovanje, ki vključuje zavarovanje za primer smrti.

  Merkur Padajoči rizikoMerkurPadajoči riziko

  Posebnost produkta je, da se zavarovalna vsota skozi celotno zavarovalno dobo linearno znižuje. Tako si stranka zagotovi,  da ima v začetni fazi (npr. ob najemu kredita) višje zavarovalno kritje, kasneje pa se zavarovalna vsota znižuje. 

  Guy sitting on a boat.
 • Merkur Renta takojRentno zavarovanje s časovno omejenim izplačilom rente, možnost izbire zajamčene dobe izplačevanja rente

  Rentno zavarovanje s časovno omejenim izplačilom rente z možnostjo izbire zajamčene dobe izplačevanja rente in z enkratnim načinom plačila premije.

  Merkur Renta takojMerkurRenta takoj

  Obstajata dve možnosti:

   

  z zajamčeno dobo izplačevanja rente (dedna renta): renta se izplačuje do smrti zavarovanca oziroma do izteka zavarovalne pogodbe, vendar ne manj, kot znaša zajamčena doba izplačevanja. Če pri tem zavarovanju rentni upravičenec umre, se renta izplačuje upravičencu za primer smrt do izteka zajamčene dobe izplačevanja. Če upravičenec za primer smrti ni določen ali pa je umrl, se renta izplačuje dedičem zavarovalca.

   

  brez zajamčene dobe izplačevanja rente (nededna renta): izplačije se do smrti zavarovanca oz. do izteka zavarovalne pogodbe

  Family in the kitchen.
 • Older couple walking on the beach.
 

Pogosta vprašanja
Življenjsko zavarovanje

Kakšna je razlika med klasičnim in riziko življenjskim zavarovanjem?

Tako klasično kot riziko življenjsko zavarovanje vam nudita varnost in izplačilo zavarovalne vsote vašim upravičencem v primeru vaše naravne oz. nezgodne smrti. Razlika je v tem, da klasično življenjsko zavarovanje udeleženo na dobičku in ponuja izplačilo tudi ob poteku zavarovalne dobe. V nasprotju pa riziko življenjsko zavarovanje nudi višja kritja (primerna za večje finančne obveznosti npr. najetje kredita,...).

Kaj je naložbeno zavarvanje Top invest?

Gre za življenjsko zavarovanje, ki združuje varčevanje, vezano na investicijske sklade ter življenjsko zavarovanje za primer smrti z zajamčeno zavarovalno vsoto.

Katere prednosti mi nudi Življenjsko zavarovanje Merkur Komplet?

Življenjsko zavarovanje Merkur Komplet nudi varnost tako v primeru naravne ali nezgodne smrti kot v primeru 17 hudih bolezni.