Na začetno stran
Nahajate se: 
 

Dokumenti s ključnimi informacijami

KID - Dokumenti s ključnimi informacijami 
 
S 01.01.2018 delegirana uredba komisije EU (PRIIP) uvaja nov standardiziran dokument s ključnimi informacijami, da bi zavarovalec lažje razumel zavarovalne produkte oziroma zavarovanja, ter jih primerjal med seboj. Dokumenti s ključnimi informacijami so pripravljeni na podlagi uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) in so pripravljeni za posamezne produkte življenjskega zavarovanja in življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem.
 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent