Na začetno stran
Nahajate se: 
 

Zdravstveno zavarovanje za kritje stroškov v specialističnih ambulantah

Kdo lahko sklene zavarovanje? Trajanje zavarovanja?
Zavarujejo se lahko posamezniki med 14 in 60 letom starosti. Zavarovanje lahko sklenete za zavarovalno dobo treh let.
 
Število kritih stroškov pri specialistu in zahtevni diagnostiki, število kritih obiskov na fizioterapijah in psihoterapijah:
Kaj? Kolikokrat?
zdravniki specialisti in osnovne diagnostične preiskave krije stroške obiska največ treh različnih specialistov v zavarovalnem letu
zahtevna diagnostika (magnetna resonanca MR, računalniška tomografija CT, kolonoskopija)
stroški se krijejo enkrat v zavarovalni dobi 
fizioterapija
v zavarovalni dobi: 10 obiskov
psihoterapija
v zavarovalni dobi: 10 obiskov
 
Pregled značilnosti produkta
• V primeru nastanka zavarovalnega primera, zavarovalnica plača stroške pregleda
  ali storitve direktno izvajalcu storitve.
• Produkt sestavljajo sledeča kritja:

• Osnovno kritje:
• Zdravniki specialisti in osnovne diagnostične preiskave (npr. EKG, EMG, RTG, in UV)

• Dodatna kritja (izbirno):

• Zahtevna diagnostika - magnetna resonanca (MR), računalniška tomografija (CT),
  kolonoskopija
• Fizioterapevtska zdravljenja
• Psihoterapevtska zdravljenja
• Če je izbrano osnovno kritje, potem se lahko v skladu z potrebami zavarovanca dodatno
  vključujejo še ostala tri dodatna kritja
• Sklenitelj zavarovanja lahko izbere vse štiri ali pa zgolj osnovno kritje.
• Čakalna doba: zavarovalno kritje za bolezni se začne 3 mesece po začetku zavarovanja.
• V teku zavarovalne dobe lahko sklenitelj zavarovanja naredi sledeče spremembe na
  zavarovalni pogodbi: spremeni upravičenca, sklenitelja zavarovanja (zavarovalca) ali
  spremeni način in vrsto plačila premije.

 

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent