Najboljša strategija za vašo investicijo

Merkur Življenje

Merkur Življenje 
 

Program MERKUR ŽIVLJENJE vam ponuja edinstveno možnost določanja razmerja med investiranjem premije v življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem ter življenjskim zavarovanjem za doživetje z udeležbo na dobičku. Zato je odločitev za MERKUR ŽIVLJENJE zagotovo najboljša strategija za vašo investicijo v varno prihodnost.

 
Največ za vašo prihodnost
Življenjske okoliščine se nenehno spreminjajo. V Merkur zavarovalnici se soočamo s tem fenomenom z edinim možnim odgovorom: prilagajanjem ponudbe potrebam strank. Kajti že evolucijska zgodovina nas uči, da nudi strategija nenehnega prilagajanja spreminjajočim se pogojem najboljše možnosti za uspešno rast. In to velja tudi za kapital.
 
Izbirate sami …
Odločitev glede izbora produktov v sklopu programa MERKUR ŽIVLJENJE ter višine premije investirane v posamezni produkt je prepuščena vam.

Lahko investirate zgolj v produkt življenjskega zavarovanja z naložbenim tveganjem ali samo v produkt življenjskega zavarovanja za doživetje z udeležbo na dobičku. Tretja možnost je sklenitev obeh produktov, pri čem višino investirane premije v posamezen produkt določite sami!

Prva opcija  Druga opcija  Tretja opcija 

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem

Življenjsko zavarovanje za doživetje z udeležbo na dobičku

Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem
+
Življenjsko zavarovanje za doživetje z udeležbo na dobičku

 
Izvedite več …
Življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem (več)
Življenjsko zavarovanje za doživetje z udeležbo na dobičku (več)
 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent