Merkur pogrebni stroški

Aktivno življenje, dostojanstveni zadnji koraki
Merkur pogrebni stroški 
 

Varnost in dostojanstvo za pomemben del vašega življenja: vaše slovo. Smrt sodi k življenju vsakega človeka. Zaradi tega je treba pravočasno poskrbeti tudi za zagotovitev kritja pogrebnih stroškov - prej se odločite za sklenitev zavarovanja Merkur pogrebni stroški, nižje so premije.

S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Merkur pogrebni stroški zavarovane osebe pridobijo doživljenjsko zavarovanje, s katerim pridobijo finančno varnost za pogrebne stroške.

Določenim stroškom se pač ni možno izogniti, če sami prej ne poskrbimo za njih, postanejo breme naših bližnjih.

Uživajte brezskrbno življenje
Če živite aktivno, potem naj bodo tudi vaši zadnji koraki dostojanstveni. S sklenitvijo zavarovanja Merkur pogrebni stroški boste naredili veliko, da bo tudi ta del vašega življenja odgovorno urejen.

Kratka predstavitev
•   Zavarovanje je primerno za vse, ki so starejši od 45 in mlajši od 80 let.
•  Možnost sklenitve zavarovanja do visoke starosti brez zdravniškega pregleda.
•  Vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti ob skrajšani dobi plačevanja premij
   (možna tudi enkratna premija).
•  Zavarovalni produkt omogoča izbiro višine zavarovanja - odločate se lahko med:
   1.500, 3.000, 6.000 in 10.000 EUR zavarovalne vsote.
•   Premija se plačuje največ do smrti zavarovanca oz.do dopolnitve starosti 85 let.
•  Sami določate višino obroka premije in dobo plačevanja premije - plačujete lahko obročno
•  (mesečno, četrtletno, polletno, letno), lahko pa tudi v enkratnem znesku.
•  Sklenitelj zavarovanja lahko zaprosi za različne spremembe na zavarovalni pogodbi, in sicer:
•  upravičenca, sklenitelja zavarovanja (zavarovalca) ali načina plačila premije.

Če nastopi smrt zavarovanca med trajanjem zavarovanja, zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto. Če smrt nastopi v prvih dveh letih in ni posledica nezgode, se izplača vsota do tedaj plačanih premij.

Izplačilo zavarovalne dajatve ni vezano direktno na pogrebne stroške. Upravičenec za prejem zavarovalne dajatve lahko prejeto plačilo koristi tudi v druge namene.

 

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent