Merkur 3 bolezni

Merkur 3 bolezni 
 

S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja Merkur 3 bolezni zavarovane osebe lažje premagajo trenutke, ko za izboljšanje zdravja potrebujejo pomoč.

Zakaj skleniti Merkur 3 bolezni?
Predstavlja idealno obliko vstopa na področje zdravstvenih zavarovanj.

Produkt je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti začetna zavarovalna kritja za primer določenih hudih bolezni, kot so:
• Rak,
• Možganska kap in
• Srčni infarkt.

Zavarovanje je namenjeno osebam starim med 14 in 60 let, ki so ob sklenitvi zavarovanja popolnoma zdrave.

Kaj krije zavarovanje?
V primeru obolenja zavarovanca za eno od zavarovanih hujših bolezni (rak, možganska kap ali srčni infarkt), se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota in zavarovalno kritje preneha.

Zavarovalni produkt omogoča sklenitelju zavarovanja zavarovalno kritje v višini 5.000 EUR.

 Dobro je vedeti
•   Čakalna doba: zavarovalno kritje za hude bolezni se začne 3 (tri) mesece po začetku
    zavarovanja (karenca).

•   Možne spremembe na zavarovalni pogodbi: lahko se zamenja upravičenca ali sklenitelja
    zavarovanja (zavarovalca), naredi vinkulacija pogodbe oz. zastava. V teku trajanja
    zavarovanja se lahko spremeni način plačila premije.

•   Sklenitelj zavarovanja lahko za zavarovanca k produktu Merkur 3 bolezni sklene še
    sledeča dodatna zavarovanja: za primer smrti, za nezgodno smrt in paketno nezgodno
    zavarovanje.

•   Zdravstvena zavarovanja z zavarovalno dobo 10 in več let niso obdavčena z 8,5 %
    davkom od prometa z zavarovalnih poslov.

 Splošni pogoji Link opens in new window SPZPS 2016

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent