Merkur Operacije

Merkur Operacije 
 

S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja Merkur Operacije zavarovane osebe lažje premagajo trenutke, ko za izboljšanje ali zdravljenje bolezni ali nezgodne telesne poškodbe potrebujejo operacijski poseg.

Zakaj skleniti Merkur Operacije?
Predstavlja idealno obliko vstopa na področje zdravstvenih zavarovanj.

Produkt je namenjen osebam, ki si želijo pridobiti začetna zavarovalna kritja za primer določenih operacij.

Zavarovanje je namenjeno osebam starim med 18 in 55 let, ki so ob sklenitvi zavarovanja popolnoma zdrave.

Kaj krije zavarovanje?
Zavarovalno kritje se nanaša na več kot 200 različnih operacijskih posegov, ki so pregledno navedeni v zavarovalnih pogojih.

Za vsak operacijski poseg je odstotek izplačila znan že v naprej. V primeru operativnega posega se upravičencu zavarovalne pogodbe izplača 25 %, 50 % ali 100 % dogovorjene zavarovalne vsote.

Zavarovalni produkt omogoča sklenitelju zavarovanja izbiro glede višine zavarovanja - odloča se lahko med 3.000 in 6.000 EUR zavarovalne vsote (v skladu s potrebami sklenitelja). 

 Dobro je vedeti
•   Sklenitelj zavarovanja lahko zaprosi za različne spremembe na zavarovalni pogodbi, in
    sicer: zamenja upravičenca, zavarovanca ali sklenitelja zavarovanja (zavarovalca),
    spremeni zavarovalno dobo, naredi vinkulacijo pogodbe oz. zastavo, spremeni načina
    plačila premije.

•   Celotna obveznost zavarovalnice za vse zavarovalne primere je za posameznega
    zavarovanca v obdobju enega zavarovalnega leta omejena z največ 100 % zavarovalne
    vsote in v celotnem zavarovalnem obdobju z največ 400 % zavarovalne vsote. Ko skupna
    izplačila zavarovalnih dajatev dosežejo 400 % zavarovalne vsote, zavarovalno kritje
    preneha.

•   Pred sklenitvijo zavarovanj ni potrebno opraviti zdravniškega pregleda (zadostuje že
    izpolnitev Zdravstvenega vprašalnika).

•   Splošna čakalna doba: zavarovalno kritje za operativne posege se začne po izteku
    čakalne dobe (karenca), ki je za posamezne operacijske posege navedena v
    zavarovalnih pogojih.
    Splošna čakalna doba ni za zavarovalne primere, ki nastanejo zaradi nezgode.

•   Sklenitelj zavarovanja lahko k osnovnemu produktu Merkur Operacije dodatno še sklene:
    zavarovanje za smrt, za nezgodno smrt, zdravstveno zavarovanje za določene hude
    bolezni in paketno nezgodno zavarovanje.

•   Zdravstvena zavarovanja z zavarovalno dobo 10 in več let niso obdavčena z 8,5 %
    davkom od prometa z zavarovalnih poslov.

 

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent