Merkur Prihodnost

Namen življenjskega zavarovanja
Merkur Prihodnost 
 
Poskrbite za svojo prihodnost. S sklenitvijo življenjskega zavarovanja Merkur Prihodnost boste postavili dobre temelje svoji finančni varnosti. Merkur Prihodnost je življenjsko zavarovanje za doživetje z udeležbo pri dobičku. Namenjeno je vsem, ki želijo z vplačilom enkratne premije ali obročnimi vplačili zagotoviti sebi ali svojim najbližjim izplačilo določene zavarovalne vsote, ki se jo ob poteku zavarovanja lahko izplača v obliki enkratnega izplačila ali v obliki rentnih izplačil.

Enostavna sklenitev zavarovanja
Ni treba odgovarjati na vprašanja o zdravstvenem stanju zavarovanca.

Ugodna premija
Zavarovanje je primerno za vsakogar: mesečna premija že od 10 EUR dalje.

Možnost izbire zavarovalne vsote zavarovanja
Sklenitev zavarovanja je možna za zavarovalne vsote od 2.500 EUR in več.

Zagotovljen kapital, udeležba pri dobičku
Zavarovalna vsota ob doživetju predstavlja zagotovljen kapital za izplačilo.
Udeležba pri dobičku v času trajanja zavarovanja.

Brezplačno zavarovalno kritje za nezgodno smrt
Ob nezgodni smrti se dodatno izplača še zavarovalna vsota v višini 2.500 EUR oziroma 3.000 EUR v primeru, da je smrt posledica prometne nesreče.

Pregled značilnosti življenjskega zavarovanja Merkur Prihodnost:
• zavarovanje lahko sklenejo osebe, ki so ob sklenitvi starejše od 14 let;
• zavarovanje se lahko sklene za najmanj eno leto in največ štirideset let;
• možnost enkratnega vplačila premij ali obročnega plačevanja premij;
• posebni popusti za zavarovalne vsote višje od 15.000 EUR;
• v primeru naravne smrti zavarovanca izplačilo do takrat vplačanih premij in do takrat
  oblikovane rezervacije dobička;
• v primeru doživetja možnost izplačila v obliki rente (dve možnosti: doživljenjska ali časovno
  omejena);
• možnost dodatnih enkratnih vplačil (500 EUR ali več);
• po 10 letih možnost izplačila odkupne vrednosti že pripisanega dobička vnaprej;
• možnost sprememb na zavarovalni pogodbi v teku zavarovalne dobe;
• možnost odkupa zavarovanja brez posebnih pogojev (po treh letih oziroma enem letu pri
  vplačilu enkratne premije).

Sklenitev dodatnih zavarovanj, nadgradnja osnovnega zavarovanja
Življenjsko zavarovanje Merkur Prihodnost omogoča sklenitev dodatnih zavarovanj z zavarovalno dobo, ki je enaka ali krajša od zavarovalne dobe življenjskega zavarovanja Merkur Prihodnosti.

Sklenete lahko:
• dodatno zavarovanje za primer smrti;
• dodatno zavarovanje za operacije;
• dodatno nezgodno zavarovanje za glavnega zavarovanca ali njegovega partnerja;
• dodatno nezgodno zavarovanje otrok in mladine.

Brošura Merkur Prihodnost

 

 

Link opens in new window Dokumenti s ključnimi informacijami - MPE/16

Link opens in new window Dokumenti s ključnimi informacijami - MP/17

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent