Na začetno stran
Nahajate se: 
 

Merkur Bolezni

Merkur zdravstveno zavarovanje za primer nastanka dveh določenih hudih bolezni
Merkur Bolezni 
 
Človek ima posebno dragocenost: zdravje. S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja Merkur Bolezni si zagotovite zavarovalno kritje za 40 hudih bolezni. S tem zavarovanjem si zagotovite finančno pomoč, ki vam olajša nadomestitev izgube dohodka in vam omogoči, da lahko primerno in prednostno poskrbite za svoje zdravje.

Pregled značilnosti zdravstvenega zavarovanja Merkur Bolezni:
• ponuja zavarovalno kritje za primer nastanka 40 hudih bolezni, ki so razdeljene v pet skupin;
• v primeru obolenja za eno izmed hudih bolezni se upravičencu izplača dogovorjena
  zavarovalna vsota;
• v primeru izplačila zavarovalne vsote za eno izmed kritih bolezni zavarovanje ostane v
  veljavi, premija pa se neha plačevati - v primeru obolenja za drugo hudo boleznijo, ki je v
  zavarovalnih pogojih navedena v drugi skupini kot prva huda bolezen, se upravičencu
  ponovno izplača dogovorjena zavarovalna vsota in zavarovanje preneha;
• zavarovanje lahko sklenejo osebe, ki so ob sklenitvi starejše od 14 let;
• zavarovalna doba od 5 do 25 let.

Možnost izbire zavarovalne vsote zavarovanja
Sklenitev zavarovanja je možna za zavarovalne vsote od 10.000 EUR in več.

Prilagodljiva možnost nadgradnje zdravstvenega zavarovanja Merkur Bolezni
Osnovno zdravstveno zavarovanje Merkur Bolezni lahko vsak zavarovanec nadgradi s sklenitvijo dodatnih zavarovanj, na primer z dodatnim zavarovanjem za primer nezgodne smrti, z zavarovanjem za primer določenih operacij, z nezgodnimi zavarovanji, z zavarovanjem za prevzem plačevanja premije v primeru bolezni itd. Zavarovancem je tako omogočeno, da lahko pridobljeno varnost za 40 bolezni še dodatno obogatijo z lastnim izborom dodatnih zavarovanj.

Brošura Merkur Zdravje


 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent