Merkur Klasika & Riziko

Klasika&Riziko 
 
Prilagodljivo zavarovanje za celotno življenjsko obdobje: klasično življenjsko zavarovanje je rešitev za celotno življenjsko obdobje. Nudi varnost v primeru smrti, istočasno krepi finančno premoženje in vam tako olajša uresničitev sanj. Če vaša življenjska situacija zahteva finančno pomoč, se lahko odločite za premije prosto zavarovanje ali za predujem ali pa za odkup zavarovanja (v skladu z določili zavarovalnih pogojev).

Življenjsko zavarovanje Merkur Klasika v prilagodljivi izvedbi:
• možnost obročnega plačevanja premij ali enkratno plačilo premije;
• zavarovalne dobe od 1 do 40 let;
• pristopne starosti zavarovanih oseb: najnižja 14 let, najvišja 65 let;
• individualni izbor zavarovalne vsote za doživetje - izhaja se lahko iz želene zavarovalne
  vsote oziroma iz višine letne premije;
• vinkulacija, zastava, odstop: zavarovalec lahko zavarovalno pogodbo vinkulira, zastavi ali
  odstopi drugi osebi (opomba: vinkulacija se lahko uredi ne glede na to, pri kateri banki je
  najet kredit);
• zagotovitev finančne varnosti s prostim izborom dodatnega zavarovanja za primer smrti
  (z zavarovalno vsoto 10.000 EUR ali več);
• sklenitev dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti (v višini enkratne, dvakratne
  ali celo trikratne vsote za naravno smrt);
• osnovno zavarovanje se lahko nadgradi z naslednjimi dodatnimi zavarovalnimi kritji:
    ̶  za primer določenih operacij,
    ̶  nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti,
    ̶  nezgodna mesečna renta,
    ̶  v primeru nezgode bolnišnično in dnevno nadomestilo,
    ̶  prevzem plačevanja premije v primeru daljše bolniške odsotnosti,
    ̶  nezgodno zavarovanje za otroke,
    ̶  sklenitev zavarovanja za prevzem plačevanja premije (v primeru 51- ali več odstotne
      invalidnosti zavarovalca prevzame plačevanje premije življenjskega zavarovanja
      zavarovalnica, zavarovanje pa ostane še naprej v veljavi).

Zajamčena obrestna mera in udeležba pri dobičku
Vaš privarčevani kapital se bo v celotni zavarovalni dobi obrestoval z vkalkulirano tehnično obrestno mero. Soudeleženi boste tudi pri dobičku, ki ga s svojim uspešnim poslovanjem ustvarja zavarovalnica.
Pregled značilnosti življenjskega zavarovanja Merkur Klasika:
• individualno varčevanje za vaše življenjske sanje;
• varčevanje za pokojnino;
• začetna finančna pomoč za otroke;
• visoka varnost za vaš kapital z zajamčeno minimalno obrestno mero;
• možnost sklepanja zavarovanj od pristopne starosti 14 let pa vse do 65 let;
• mirovanje zavarovanja možno po izteku prvega leta in pred iztekom treh zavarovalnih let;
• predujem se lahko izplača po izteku tretjega leta zavarovanja;
• premije prosto zavarovanje (kapitalizacija) možno po izteku tretjega zavarovalnega leta;
• možnost enkratnih doplačil;
• odkup zavarovanja (v skladu z določili zavarovalnih pogojev).

Življenjsko zavarovanje Merkur Klasika - za podjetja
To življenjsko zavarovanje ima vse značilnosti opisanega programa Merkur Klasika, ki v primeru sklenitve najmanj petih pogodb nudi velike ugodnosti za podjetje - možnost menjave zavarovancev med zavarovalno dobo in dodatne popuste glede na število sklenjenih zavarovanj.

Življenjsko zavarovanje za primer tveganja smrti Merkur Riziko in Merkur Padajoči riziko
Življenjsko zavarovanje je primerno predvsem za ljudi, ki si v primeru finančne izpostavljenosti želijo varnosti za svojo družino oziroma za svoje najbližje (npr. pri najemu kreditov na banki). Življenjsko zavarovanje Merkur Riziko vam skozi celotno zavarovalno dobo zagotavlja isto zavarovalno vsoto, pri življenjskem zavarovanju Merkur Padajoči riziko pa se zavarovalna vsota linearno znižuje. Glede na svoje potrebe lahko torej izberete življenjsko zavarovanje z nespremenjeno ali pa padajočo zavarovalno vsoto.

Pregled značilnosti življenjskih zavarovanj Merkur Riziko in Merkur Padajoči riziko:
• finančna varnost družine (dedičev) v primeru smrti zavarovane osebe;
• premijski cenik za nekadilce;
• premijski cenik za kadilce;
• pristopne starosti zavarovanih oseb: najnižja 14 let, najvišja 65 let;
• zavarovalne dobe od 1 do 25 let;
• zavarovalna vsota 10.000 EUR in več;
• vinkulacija, zastava, odstop: zavarovalec lahko zavarovalno pogodbo vinkulira, zastavi ali
  odstopi drugi osebi (opomba: vinkulacija se lahko uredi ne glede na to, pri kateri banki je
  najet kredit);
• v sklopu zavarovanja Merkur Riziko je možno dodatno skleniti tudi:
    ̶  dodatno zavarovanje za določene operacije,
    ̶  nezgodno zavarovanje za primer invalidnosti,
    ̶  dnevna nadomestila,
    ̶  posebna nezgodna zavarovanja za otroke,
    ̶  sklenitev zavarovanja za prevzem plačevanja premije (v primeru 51- ali več odstotne
      invalidnosti zavarovalca prevzame plačevanje premije življenjskega zavarovanja
      zavarovalnica, zavarovanje pa ostane še naprej v veljavi).

Posebnost življenjskega zavarovanja Merkur Padajoči riziko: zavarovalna vsota se skozi celotno zavarovalno dobo linearno znižuje. Tako si zagotovite, da imate v začetni fazi (na primer ob najemu kredita) višje zavarovalno kritje, kasneje pa se vam zavarovalna vsota znižuje (tudi glavnica kredita se zaradi odplačevanja kredita z leti znižuje).

Brošura Klasika&Riziko
Brošura Padajoči riziko
 
Brezplačna telefonska številka 
 

 

Primer izračuna življenjskega zavarovanja Merkur MG/16
Oseba stara 30 let, opravljen zdravniški pregled, zavarovalne dobe 20, 25 in 30 let, zavarovanju dodano 1x dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti:

 Pristopna starost 30 let 30 let 30 let
 Zavarovalna doba 20 25 30
 Letna premija v EUR 825,60
882,60 1.050,60
 Mesečna premija v EUR 70,86 75,76 90,18
 Zajamčena zavarovalna vsota v EUR 15.000 20.000 30.000
 Zajamčena zavarovalna vsota v primeru
 nezgodne smrti v EUR
30.000 40.000 60.000

 

Primer izračuna življenjskega zavarovanja Merkur MRS/16:
Oseba stara 30 let, nekadilec, zavarovalne dobe 10, 15 in 20 let:

 Pristopna starost 30 let 30 let 30 let
 Zavarovalna doba 10  15 20
 Letna premija v EUR 25,48 37,37 66,83
 Mesečna premija v EUR 2,19 3,21 5,74
 Zajamčena zavarovalna vsota v primeru
 smrti EUR
15.000 30.000 50.000

 

 

Link opens in new window Dokumenti s ključnimi informacijami - MG/16

Link opens in new window Dokumenti s ključnimi informacijami - MGE/16 

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent