Na začetno stran
Nahajate se: 
 

Merkur premoženje

Merkur premozenje 
 

V sklopu produkta Merkur Premoženje vam ponujamo celovito zavarovanje za vaše poslovno premoženje:

•   objekte,
•   opremo,
•   strojno opremo,

•   elektronsko opremo,

•   zaloge v skladiščih,

•   blago v trgovinah,

•   stvari zaposlenih.

Požar

Zaradi pogostih primerov, v katerih ognjeni zublji povzročijo veliko materialno škodo, je požarno zavarovanje najbolj razširjeno. Zavarovanje krije škodo, ki jo povzročijo požar, strela ali eksplozija. 


Obratovalni zastoj

V požaru so bila uničena vaša poslovna sredstva in zaradi tega ne morete poslovati. Z zavarovanjem obratovalnega zastoja zaradi požara so kriti tekoči izdatki in obratovalni dobiček podjetja v času, ko podjetje zaradi nastalega požara ne more redno poslovati. 


Vihar

Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi posledic viharja, toče, pritiska snega, zemeljskega plazu, padca ali udarca skal in kamenja. S sklenitvijo zavarovanja so kriti tudi stroški čiščenja in rušenja poškodovanih stvari. 


Vlom

Zavarovanje za primer vloma in ropa vam zagotavlja kritje gmotne škode, povzročene s poskusom vlomne tatvine, z vlomno tatvino in ropom. Vlomno zavarovanje krije tudi škodo, nastalo pri vlomu ali ropu na objektu, opremi ali drugih vrednostnih stvareh. 


Izliv vode

Zavarovanje krije škodo, nastalo zaradi počene vodovodne cevi, cevi centralnega gretja, talnega gretja in na njih priključenih naprav. 


Zavarovanje splošne civilne odgovornosti

Večkrat se zgodi, da se pri opravljanju obrtne ali poslovne dejavnosti nehote povzroči škoda tretjim osebam. Zavarovalnica krije škodo do dogovorjenega zneska, če pri opravljanju svoje dejavnosti povzročite škodo drugim.


Lom stekla

Ob skoraj vseh nesrečah, ki se lahko pripetijo v vaših delavnicah, pisarnah ali drugih objektih, se najprej poškoduje steklo. Zavarovanje stekla krije škodo na steklu v oknih in vratih, na ogledalih, steklenih stenah in strehah, oglasnih panojih in neonskih napisih.


Strojelomno zavarovanje

V moderno tehniko vlagamo vse več sredstev, vendar se zaradi nepravilnega ravnanja, udarcev in okvar ta poškoduje ali uniči. S strojelomnim zavarovanjem vam bo zavarovalnica povrnila stroške popravila oziroma nakupa novega stroja.


Zavarovanje elektronske opreme

Zaradi občutljivosti elektronske opreme prihaja do (pre)hitrih okvar. Merkur zavarovalnica k elektronski opremi ne šteje samo računalnikov, temveč tudi telefonske centrale in opremo, fotokopirne stroje in podobne aparature. Zavarovanje krije škodo zaradi poškodovanja, uničenja ali kraje elektronske opreme.


Zavarovanje nosilcev podatkov

Zavarujejo se nosilci podatkov in podatki, ki se na njih nahajajo. Zavarovalno kritje zajema stroške ponovne pridobitve in vnosa podatkov in stroške popravila ali nadomestila nosilcev podatkov.
Zavarujemo na novo vrednost!

Brezplačna domska asistenca za vse naše zavarovance
V Merkur zavarovalnici spoštujemo vaše želje in cenimo vaš čas, zato za vsem zavarovancem, ki imate sklenjeno katerokoli obliko individualnega zavarovanja, ponujamo brezplačno domsko asistenco. Merkur zavarovalnica vam ponuja brezplačno posredovanje raznovrstnih mojstrov, izvajalcev in obrtnikov.
Vsakemu od nas se je doma ali drugje že večkrat pripetila kakšna neprijetnost -samo pomislite - v nedeljo zvečer ugotovite, da vam pušča pipa; izgubili ste ključe in ne morete v stanovanje, v električni vtičnici se nekaj čudno smodi in bliska ... Običajno gre za stresne situacije, v katerih bi potrebovali hitre in zanesljive informacije. Zato so vam naši mojstri na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu! Kadarkoli boste potrebovali pomoč, pokličite brezplačno telefonsko številko za domsko asistenco 080 8770 in našli vam bomo najboljšega mojstra, ki vam bo pomagal pri vaši težavi.

Domska asistenca velja tako za rizike, ki so zavarovani kot tudi za tiste nezavarovane; za prve bo Merkur zavarovalnica povrnila škodo v skladu z zavarovalnimi pogoji!

 

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent