Dodatno zavarovanje finančne izgube zaradi brezposelnosti – FIB/15

Dodatno zavarovanje finančne izgube zaradi brezposelnosti – FIB/15
FIB/15 je dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije v primeru brezposelnosti zavarovalca.

Zavarovalna vsota
Najvišja višina mesečnega nadomestila je 1.000 EUR, najvišja možna zavarovalna vsota 12.000 EUR. Premija je letna in mora biti plačana v celoti ob sklenitvi zavarovalne pogodbe.

Zavarovalna doba
Sklene se lahko samo istočasno z osnovnim zavarovanjem, vedno za zavarovalno dobo 3 leta.

Sklepa se lahko s produkti:

Merkur Komplet,
Merkur Klasika,
Merkur Riziko ali
Merkur Bolezen.

Zavarovanje lahko sklene zavarovalec, star najmanj 18 let in največ 54 let.

Zavarovanec je lahko samo fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima v Republiki Sloveniji redno delovno razmerje za nedoločen čas in je pri istem delodajalcu v Republiki Sloveniji zaposlena za poln in nedoločen delovni čas vsaj leto dni pred sklenitvijo zavarovanja.

Zaradi nastopa brezposelnosti zavarovanca med trajanjem zavarovanja, ob upoštevanju čakalne dobe (4 mesece) krije zavarovalnica upravičencu (zavarovalnici) dogovorjeno mesečno nadomestilo za finančno izgubo zaradi brezposelnosti ves čas brezposelnosti zavarovanca, največ do zavarovalne vsote oz. največ 12 mesečnih zaporednih zavarovalnih premij.


 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent