Na začetno stran
Nahajate se: 
 

Naše prednosti

Tradicija

Več kot 200-letna zavarovalniška tradicija, znanje in izkušnje v Evropi in več kot 190.000 sklenjenih zavarovanj, ki so nam izkazali zaupanje!

 

Varnost

Merkur zavarovalnica, d.d. posluje v skladu z Zakonom o zavarovalništvu, ki je bil sprejet marca leta 2000. V skladu z zakonom zbrana sredstva vodimo na ločenih bančnih računih posebej za življenjska in posebej za druga zavarovanja. Zbrana sredstva plemenitimo varno, predvsem z naložbami v vrednostne papirje, za katere jamči država. Kontrolo nad celotnim poslovanjem zavarovalnice pa izvaja Agencija za zavarovalni nadzor.

 

Pestrost ponudbe


Ponujamo več kot 20 različnih življenjskih in naložbenih zavarovanj (pri večini so možne tudi posamezne oblike rentnih izplačil), različna nezgodna in zdravstvena zavarovanja ter paketna in individualna premoženjska zavarovanja – torej lahko zavarovalno ponudbo prilagodimo željam in potrebam vsake stranke.
Zavarovanje premoženja na novo vrednost – vsa premoženjska zavarovanja sklepamo na novo vrednost. 

 

Podpora zavarovancem


Našim zavarovancem nudimo strokovno pomoč in svetovanje ves čas trajanja zavarovalnega razmerja.

 

Pozavarovanje

Merkur zavarovalnica, d.d. je pozavarovana prek matične Merkur Versicherung, Graz pri pozavarovalnici SAVA in vodilnih svetovnih pozavarovalnicah Swiss Re, Munich Re in General Cologne Re. S tem se porazdeli tveganje zavarovalnice pri izplačilih večjih škod, kar pomeni še večjo varnost za naše zavarovance.

 

Indeksacija

Naša zavarovanja omogočajo ohranjanje realne vrednosti zavarovalnih vsot, kar pomeni najkakovostnejšo zaščito pred razvrednotenjem sklenjenih zavarovanj.

 

Obročno plačevanje premij


Merkur zavarovalnica, d.d. omogoča plačevanje letnih premij tudi obročno, in sicer v polletnih, četrtletnih ali mesečnih obrokih.

 
 
Brezplačna številka080 28 55
 
 
 
Cookie Consent